Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 22/02/2022-21:32:00 PM
Số ký hiệu: 6045/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 09/09/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Văn bản số6045/BKHĐT-QLQH cảu Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc cung cấp cơ sở dữ liệu về quy hoạch phục vụ xây dựng vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch


File đính kèm:
2_2021_cvdi2021_6045_BKHDTsigned.pdf
    Tổng số lượt xem: 587
  •