Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 19/09/2023-09:42:00 AM
Số ký hiệu: Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
Ngày ban hành: 19/09/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch


File đính kèm:
DeAn-HTTTCSDLQGveQH(10.2023)_(1)_-_final.docx
    Tổng số lượt xem: 388
  •