Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 22/02/2022-21:06:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo khung định hướng tổng thể quốc gia
Ngày ban hành: 22/02/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
FILE_20220222_193919_Bao_cao_Dinh_huong_quy_hoach_tong_the_quoc_gia_-_Hoi_thao_22.02.2022.pdf
    Tổng số lượt xem: 682
  •