Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/07/2019-14:41:00 PM
Số ký hiệu: 5893/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 24/8/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

V/v hướng dẫn thực hiện rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040


File đính kèm:
180824_Thanh_Hoa.pdf
    Tổng số lượt xem: 670
  •