Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 30/01/2020-15:02:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo Tờ trình và Chỉ thị hướng dẫn lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
Ngày ban hành: 30/01/2020
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo Tờ trình & Chỉ thị hướng dẫn lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.


File đính kèm:
Duthao_Chithi_HDlapquyhoach.rar
    Tổng số lượt xem: 856
  •