Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 24/02/2022-16:21:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội
Ngày ban hành: 27/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tờ trình về việc ban hanh Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
3.TT_TT_QH_MLTGXH_27.12.2021.docx
    Tổng số lượt xem: 707
  •