Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 24/02/2022-14:39:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
Ngày ban hành: 22/01/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Báo cáo tổng hợp Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
BCTH_QH_Cang_ca-22.1.pdf
    Tổng số lượt xem: 1248
  •