Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 24/02/2022-14:32:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia
Ngày ban hành: 13/01/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
BCTH_QH_Lam_nghiep-22.1.13.pdf
    Tổng số lượt xem: 1684
  •