Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 23/02/2022-16:17:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản
Ngày ban hành: 21/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Thông tin và Truyền thông - Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kèm báo cáo thuyết minh và báo cáo tóm tắt


File đính kèm:
2022_Du_thao_QD_TTg_CP.docx
2022.1.21_QHBC_2021.docx
2022_.BÁO_CÁO_TÓM_TẮT.docx
    Tổng số lượt xem: 930
  •