Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 24/02/2022-16:47:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng
Ngày ban hành: 01/02/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Dự thảo Quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
T2.22_BCTH_quy_hoach_NCC_2021-2030__tam_nhin_2050.docx
    Tổng số lượt xem: 921
  •