Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 01/12/2021-10:31:00 AM
Số ký hiệu: 728/BQL
Ngày ban hành: 14/09/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

V/v Cập nhật quy hoạch các công trình được đề xuất trong dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên


File đính kèm:
CapnhatcaccongtrinhTHuyloi(BoNongnghiep)vaoQHtinh.pdf
    Tổng số lượt xem: 602
  •