Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 14/02/2020-10:42:00 AM
Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
14/02/2020

Ngày 07/02/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Quốc Phương chủ trì Phiên họp Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự phiên họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng, các chuyên gia, đại diện Lãnh đạo tỉnh Phú Yên và các Sở, ngành có liên quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Phú Yên có vị trí địa lý là cửa ngõ ra biển, cầu nối Bắc - Nam, có tài nguyên thiên nhiên phong phú, phát triển cơ cấu kinh tế đa dạng... Do vậy, để xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ tới, Phú Yên cần đánh giá thực trạng, đưa ra các phương án phát triển kinh tế, mang lại lợi ích cho sự phát triển của Tỉnh. Đồng thời, định hướng khai thác tiềm năng, lợi thế đặc thù, nổi trội để phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên họp

Báo cáo trình thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên Nguyễn Xuân Hùng cho biết, việc lập quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển, tổ chức không gian kinh tế - xã hội, đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược. Đồng thời, xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian, là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, hướng tới phát triển bền vững kinh tế - xã hội, môi trường, trong đó phát huy tối đa vai trò của 03 chủ thể trụ cột tham gia là Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân.

Quan điểm, mục tiêu phát triển của Tỉnh là phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở khai thác tối đa hiệu quả các nguồn lực đầu vào thông qua đẩy mạnh đổi mới sáng tạo cũng như vai trò của nhà nước, doanh nghiệp và người dân, trong đó khu vực nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, kiến tạo phát triển.

Phát triển nhanh trên cơ sở phát huy hiệu quả nội lực, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, có tác động mạnh đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng môi trường sống tốt, nâng cao chất lượng nhân lực, giảm nghèo bền vững,..

Để thực hiện một số mục tiêu trên, trong thời gian tới, Tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa.

Đồng thời thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh để thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng chống chịu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.

Toàn cảnh phiên họp

Tham gia ý kiến thảo luận, các đại biểu đánh giá cao nội dung lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các thông tin chung về quy hoạch Tỉnh và yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Phú Yên nhìn chung đầy đủ, được trình bày khá chi tiết, cụ thể, sát với điều kiện của tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, để tăng tính khả thi và phục vụ tốt hơn cho quá trình lập quy hoạch, Phú Yên cần tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến đã góp ý của các chuyên gia, thành viên Hội đồng.

Tại phiên họp, 19/20 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên Võ Cao Phi cảm ơn các chuyên gia, Cơ quan thường trực, thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn cho Dự thảo. Đồng thời khẳng định, Tỉnh sẽ tiếp thu, chỉnh sửa sớm hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch của Tỉnh trong giai đoạn tới.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, qua đó giúp Phú Yên hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời đề nghị tỉnh Phú Yên hoàn thiện báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước và tiêu chí đánh giá; hoàn thiện báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch, rà soát các khoản mục chi phí lập quy hoạch theo quy định của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ trên cơ sở các ý kiến góp ý của chuyên gia, Thành viên Hội đồng thẩm định./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=45177&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 946
  •