Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/03/2022-10:58:00 AM
Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
(MPI) - Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì phiên họp. Ảnh: MPI

Việc xây dựng các quy hoạch tạo ra không gian, động lực phát triển, giá trị, hiệu quả mới trong quá trình phát triển. Từ đó, xác định các dự án ưu tiên, trọng điểm để triển khai. Do vậy, có phát triển nhanh bền vững hay không, có tận dụng được hết tiềm năng lợi thế, vượt qua được các thách thức, tận dụng được các mô hình hay hay không đều phụ thuộc vào tầm nhìn, tư duy, chất lượng quy hoạch.

Trên đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh tại phiên họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 diễn ra ngày 16/3/2022. Tham dự có đại diện các bộ, ngành là thành viên Hội đồng, các chuyên gia. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban ngành liên quan thuộc Tỉnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, quy hoạch có tính chất dẫn dắt, chỉ đường và khi chúng ta chọn con đường đi đúng sẽ đi nhanh, hiệu quả, chi phí thấp và mang lại hiệu quả cao. Do vậy, khi lập quy hoạch, tất cả các ngành, địa phương đều phải xác định được định hướng rõ ràng để đi nhanh và bền vững nhất nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian, triệt tiêu các nguồn lực phát triển.

Hiện nay, các quy hoạch đang được tiến hành đồng thời, lần đầu tiên thực hiện theo phương pháp mới, được tích hợp trên một bản quy hoạch. Các hướng dẫn về công tác quy hoạch tương đối đầy đủ, các địa phương đang tích cực triển khai. Trong quá trình lập quy hoạch, các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để các quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, liên kết được các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia cả chiều dọc và chiều ngang, bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Bộ trưởng đánh giá cao một số địa phương rất tích cực trong việc thực hiện công tác lập quy hoạch, trong đó có tỉnh Lào Cai và cho rằng, Tỉnh đã đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên tăng trưởng còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của Tỉnh. Do vậy, để tỉnh Lào Cai phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bố trí được không gian phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia và các đại biểu tham dự phiên họp tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về sự phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/12/2019; Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch, sự phù hợp của quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; Việc tích hợp các nội dung đề xuất của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đưa vào nội dung quy hoạch tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại phiên họp. Ảnh: MPI

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã luôn quan tâm, hướng dẫn Tỉnh trong công tác lập quy hoạch. Tỉnh Lào Cai xác định đây là công tác quan trọng, không chỉ tạo không gian, nguồn lực mà là công cụ để quản lý. Theo đó, tỉnh Lào Cai đã nỗ lực, tập trung xây dựng được bản quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Hội đồng thẩm định xem xét.

Ông Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh Lào Cai xây dựng quy hoạch với quan điểm đặt sự phát triển của Tỉnh trong khu vực và cả nước, trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với thị trường vùng Tây Nam (Trung Quốc); phát huy tối đa lợi thế, nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện; lấy con người làm trung tâm và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng;…

Báo cáo quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra 11 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, 7 mục tiêu văn hóa, 9 mục tiêu môi trường. Tỉnh xác định 1 trục động lực, 2 cực phát triển, 3 vùng kinh tế, 4 trụ cột tăng trưởng, trong đó có kinh tế cửa khẩu và 5 nhiệm vụ trọng tâm (hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện kết cấu hạ tầng; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa con người Lào Cai).

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch tỉnh Lào Cai, đặc biệt về việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu, chồng lớp bản đồ; xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng; quan điểm, triết lý, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; định hướng phát triển trong từng ngành, từng địa phương trong tỉnh; định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Lào Cai.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao ý kiến của các đại biểu cũng như tinh thần làm việc của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao tỉnh Lào Cai đã có sự quan tâm, chỉ đạo đối với công tác lập quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Hồ sơ trình đầy đủ theo quy định; nội dung, kết cấu đảm bảo, bám sát nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; báo cáo quy hoạch đã xem xét tính hợp lý, logic và các nội dung đề xuất theo hướng phát triển hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực; nội dung liên ngành liên huyện được quan tâm, cơ bản đảm bảo tính đồng bộ, liên kết, thống nhất.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu lập quy hoạch tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tại phiên họp; coi đây là cơ hội để có bản quy hoạch chất lượng, có tầm nhìn dài hạn, tạo động lực phát triển trong thời gian tới. Đồng thời, làm rõ hơn phần đánh giá, đâu là nút thắt, điểm nghẽn trong quá trình phát triển, ví dụ như hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ cấu của các ngành kinh tế; việc gắn kết giữa đánh giá thực trạng với đề xuất phương án, giải pháp; kịch bản phát triển có nhiều khát vọng nhưng phải luận chứng tính khả thi; cần có những phương án quy hoạch sáng tạo, đột phá với những trụ cột đã lựa chọn trong kỳ quy hoạch.

Về căn cứ lập quy hoạch, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết Đại hội của tỉnh, các chiến lược, mô hình mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 … từ đó xây dựng quy hoạch phù hợp với xu thế, bối cảnh, yêu cầu mới, đưa ra tầm nhìn mang tính chiến lược, dài hạn, tạo động lực mới cho Tỉnh.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến các vấn đề về quan điểm phát triển; liên kết vùng, cần làm rõ việc gắn kết với vùng Thủ đô và các tỉnh xung quanh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quan điểm phát triển là phải tiết kiệm tài nguyên, chú trọng phát triển du lịch; nâng cao chất lượng đời sống, tạo việc làm cho người dân; các khu công nghiệp; các dự án ưu tiên; giải pháp thu hút đầu tư, thu hút nguồn lực…

Trên cơ sở các ý kiến góp ý và kết luận của Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Lào Cai khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=53365&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 575
  •