Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 20/04/2022-16:35:00 PM
Hội thảo tham vấn về quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MIP) - Chiều ngày 19/4/2022 đã diễn ra Hội thảo tham vấn về quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh. Thứ trưởng Trần Quốc Phương, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ tham dự Hội thảo.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh đồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hà Giang đối với công tác quy hoạch; coi trọng và chỉ đạo sát sao, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác quy hoạch, phải quan tâm, coi trọng công tác này để có quy hoạch tốt, có không gian phát triển mới, cơ hội mới, tận dụng tiềm năng lợi thế, cơ hội, vượt qua thách thức để phát triển nhanh và bền vững. Đây cũng chính là vai trò, ý nghĩa của công tác quy hoạch.

Về phương pháp lập quy hoạch, Bộ trưởng nhấn mạnh, cần phải thay đổi tư duy, cách tiếp cận, tích hợp đa ngành, tiến hành đồng thời; phải nhận diện hết các tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh, các cơ hội mới; xác định những điểm nghẽn, thách thức để làm rõ vấn đề tại sao chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có và nếu có quy hoạch tốt, bố trí không gian, nguồn lực tốt sẽ tranh thủ được cơ hội để giúp Tỉnh có sức bật mới.

Việc xây dựng quy hoạch tỉnh phải phù hợp với Luật Quy hoạch và các văn bản chỉ đạo; bám sát Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, từ đó có được định hướng, mục tiêu, quan điểm cụ thể.

Dự thảo báo cáo lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra các nội dung chính như điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế; các điểm nghẽn trong phát triển như: kết nối hạ tầng giao thông, dịch vụ logicstics chưa hoàn thiện, thủy lợi cấp nước chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, chất lượng nhân lực chưa cao, tăng trưởng kinh tế còn thấp. Dự thảo cũng đưa ra các quan điểm phát triển cụ thể như: phù hợp với Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nhanh, xanh và bền vững với các trụ cột là đẩy mạnh liên kết vùng, tăng cường hội nhập, thúc đẩy chuyển đổi số, bố trí không gian phát triển hiệu quả, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Dự thảo đưa ra mục tiêu phát triển xanh, bản sắc, kết nối, ấm no, vững bền với bốn trụ cột, bốn cực phát triển và ba động lực tăng trưởng.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng luôn dành sự quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang, có nhiều ý kiến đóng góp, đặc biệt là liên quan đến tạo sinh kế cho người dân. Đồng thời nhấn mạnh, kết quả Hội thảo là nội dung quan trọng để giúp Tỉnh hoàn thiện dự thảo quy hoạch, đưa ra các định hướng phát triển phát triển cụ thể.

Ông Đặng Quốc Khánh chia sẻ về công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; về những điểm nghẽn của tỉnh Hà Giang như văn hóa, nhân lực, kết nối hạ tầng giao thông và mong muốn nhận được ý kiến góp ý để giúp Tỉnh tạo ra bản quy hoạch được sử dụng được trong dài hạn, tích hợp, là sản phẩm chung trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, với quy mô kinh tế nhỏ và việc làm thế nào để khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy quy mô kinh tế là điều rất quan trọng trong việc thực hiện mục phát triển bứt phá, tăng trưởng cao, bảo vệ môi trường bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, đảm bảo đời sống ấm no cho người dân.

Dự thảo quy hoạch của tỉnh Hà Giang đã nhận được ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu là chuyên gia, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Các ý kiến đánh giá nội dung Dự thảo đã bám sát quy định, đưa ra những tiềm năng, lợi thế, khó khăn của Tỉnh và cho rằng, báo cáo lập quy hoạch cần cập nhật bổ sung các văn bản căn cứ pháp lý; tập trung đánh giá thực trạng để làm nổi bật lên tiềm năng, thế mạnh, ưu thế và đã được khai thác như thế nào, nguyên nhân tại sao. Đồng thời làm rõ bối cảnh phát triển, đặc biệt là bối cảnh tác động đến tỉnh Hà Giang để thực hiện định hướng phát triển xanh và bền vững; phát triển theo hướng bao trùm, lo cho an sinh của người dân; làm rõ kết nối không gian chung, không gian kinh tế; kịch bản tăng trưởng; dự án ưu tiên.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao các ý kiến góp ý sâu sắc, xác đáng, toàn diện; tài liệu được chuẩn bị công phu, số liệu phong phú, bám sát nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua. “Điều quan trọng là Hà Giang phải định vị được mình đang ở đâu, có cái gì, muốn gì, đi như thế nào, bao giờ đến? Việc lập quy hoạch phải tính đến tầm nhìn dài hạn và có yếu tố mới để tạo ra đột phá, tăng trưởng cao”...

Về quan điểm, Bộ trưởng đề nghị rà soát lại, xác định đâu là động lực, đột phá, cơ sở để phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh những tiềm năng lợi thế, Hà Giang là địa phương có địa lý cách xa các vùng trung tâm kinh tế, quy mô nền kinh tế nhỏ, giao thông không có đường sắt, hàng không, đường thủy, thu hút đầu tư khó, không có tài nguyên nổi trội, không có dự án quy mô lớn của nhà đầu tư nước ngoài, của doanh nghiệp nhà nước để tạo động lực, lan tỏa; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao…

Về quan điểm, tập trung phát triển hài hòa cân bằng giữa văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, tận dụng hết các lợi thế; liên kết phát triển vùng để tạo ra cơ hội mới. Về nội dung chính của quy hoạch, cơ bản đồng ý với các trụ cột, động lực, đột phá chiến lược tuy nhiên cần rà soát để tránh trùng lặp; về chuyển đổi số, cần tập trung vào ngành cụ thể là du lịch và nông nghiệp; phát triển du lịch theo hướng bền vững./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=53923&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 424
  •