Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 16/08/2022-16:38:00 PM
Hội thảo tham vấn chuyên gia Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong dự thảo quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Chiều ngày 10/8/2022 đã diễn ra Hội thảo tham vấn chuyên gia phục vụ Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình thẩm định quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Văn Thụy, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo quy định tại khoản 4, Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan chủ trìthẩm định quy hoạch có trách nhiệm thẩm định kết quảđánh giá môi trường chiến lược trong quá trình thẩm địnhquy hoạch. Cơ quan phê duyệt chiến lược có trách nhiệm xem xét kết quả đánh giá môi trường chiến lượctrong quá trình phê duyệt.

Việc tham vấn ý kiến của các chuyên gia, đại diện bộ, ngành liên quan có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp thành phố Đà Nẵng hoàn thiện báo cáo ĐMC, hoàn thiện dự thảo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Đồng thời gợi mở một số vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận như phạm vi đánh giá môi trường chiến lược và các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên có tác động bởi quy hoạch; Đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường; Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, hạn chế, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường.

Dự thảo quy hoạch thành phố Đà Nẵng đưa ra năm ngành mũi nhọn, gồm: Du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao; Cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics; Công nghiệp công nghệ cao gắn với đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; Chế xuất, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Dự thảo ĐMC đã xác định các vấn đề môi trường chính tác động bởi quy hoạch, hiện trạng các thành phần môi trường, tài nguyên thiên nhiên; Quan điểm, mục tiêu quy hoạch và dự báo tác động đến môi trường; Lựa chọn các vấn đề môi trường chính; Đánh giá tác động và các giải pháp về tổ chức, quản lý, về giảm nhẹ phát thải.

Tham gia ý kiến, các đại biểu cho rằng, mục tiêu và nội dung của quy hoạch thành phố Đà Nẵng nhìn chung phù hợp với các mục tiêu về bảo vệ môi trường trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong bộ luật của nhà nước, chiến lược bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; phù hợp với các mục tiêu về bảo vệ môi trường trong các quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia đã được phê duyệt. Phát triển nhanh và bền vững để xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố đáng sống là yêu cầu xuyên suốt của quá trình lập quy hoạch nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Thành phố.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung đến một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể về môi trường của Thành phố; Nguy cơ ô nhiễm nước tại các khu vực tiếp nhận nước thải đô thị, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi; Phát sinh chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng; Suy giảm đa dạng sinh học;…đồng thời đề nghị bổ sung quan điểm coi môi trường là điều kiện, nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; bổ sung nội dung về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; định hướng trong việc thực hiện cam kết đạt mức phát thải bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam với cộng đồng quốc tế do Thủ tướng Chính phủ đề ra tại COP26.

Về định hướng và các phương án phát triển ngành du lịch, đại biểu cho rằng, quy hoạch tỉnh cần xem xét, bổ sung các giải pháp bảo vệ môi trường về kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm rác thải nhựa trên biển; kiểm soát, xử lý nước thải từ đất liền, từ các tàu thuyền trên vịnh. Đồng thời, cần nhấn mạnh việc bảo tồn, gìn giữ hệ sinh thái biển để phát triển du lịch bền vững, đặc biệt chú trọng phục hồi hệ sinh thái rạn san hô ven bờ biển Đà Nẵng.

Bổ sung danh mục các dự án ưu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học chương trình, dự án về điều tra, khảo sát, chuyển đổi số trong bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học, loại bỏ loài ngoại lai xâm phạm, tăng cường nhận thức người dân và năng lực quản lý trong lĩnh vực đa dạng sinh học ...

Về phương án bảo vệ, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cần bổ sung làm rõ, cập nhật nguyên tắc trong quản lý tài nguyên nước, ứng dụng của phân vùng môi trường và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Báo cáo ĐMC cũng đưa ra dự báo xu hướng tác động của hoạt động phát triển một số ngành như hạ tầng và dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến - chế tạo, đô thị, điện tử - công nghệ thông tin mới chỉ là ước tính. Khi triển khai cụ thể các hoạt động phát triển của quy hoạch mới có đủ thông tin để lượng hóa được quy mô phát thải từ đó có phương án, công nghệ giảm thiểu các tác động tới các thành phần môi trường; Các giải pháp công nghệ và quản lý môi trường trong phương hướng phát triển ngành./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=55008

    Tổng số lượt xem: 739
  •