Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 16/08/2022-16:20:00 PM
Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Chiều ngày 29/6/2022, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định chủ trì họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng tham dự phiên họp.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Phiên họp. Nguồn: MPI

Tham dự phiên họp có đại diện các bộ, ngành là thành viên Hội đồng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía tỉnh Quảng Ninh có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lựa chọn được con đường đi đúng sẽ phát triển bền vững

Phát biểu mở đầu phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, công tác quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng, nếu có được quy hoạch tốt, tầm nhìn chiến lược, dài hơi và tổ chức được không gian phát triển hợp lý sẽ khai thác hết các tiềm năng, lợi thế, khắc phục các hạn chế. Do vậy, nếu chọn được con đường đi đúng sẽ phát triển bền vững và ngược lại sẽ làm cản trở con đường phát triển.

Quảng Ninh là tỉnh quan tâm đến công tác quy hoạch. Trong những năm qua, Tỉnh đã trỗi dậy rất mạnh, tìm ra được tiềm năng lợi thế khác biệt, thay đổi mô hình tăng trưởng, thay đổi không gian phát triển và đạt được thành tựu ấn tượng, từ quy mô, cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, diện mạo, thu nhập bình quân đầu người. Đạt được kết quả đó chắc chắn xuất phát từ tầm nhìn, từ công tác quy hoạch.

Việc thay đổi phương pháp, tư duy lập quy hoạch theo hướng tích hợp giữa chiến lược phát triển và phân bổ, tái cơ cấu không gian phát triển, tạo không gian mới, từ đó tạo động lực, cơ hội và giá trị mới; với kết quả đã đạt được, đặc biệt là kinh nghiệm thực hiện quy hoạch giai đoạn trước cùng với việc xây dựng quy hoạch giai đoạn tới trong bối cảnh mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, bối cảnh mới diễn ra rất nhanh sẽ mang lại nhiều cơ hội. Do vậy, nếu xác định đúng, lựa chọn được con đường đi chắc chắn sẽ mang lại tầm nhìn mới cho tỉnh Quảng Ninh và sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian tới, xứng đáng là cực tăng trưởng trong vùng kinh tế động lực.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng quy hoạch xem các nội dung đã bám sát nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hay chưa, sự tuân thủ quy trình của Luật Quy hoạch, đặc biệt là mục tiêu, việc lựa chọn ngành nghề ưu tiên trọng tâm, phân bố không gian. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh, của cả vùng và cả nước. Các ý kiến sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Quảng Ninh tiếp thu, hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ tới.

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quảng Ninh trình bày Quy hoạch tỉnh.
Ảnh: MPI

05 quan điểm phát triểncho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh đưa ra năm quan điểm phát triển, gồm phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau đồng bộ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường sinh thái, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia; Tiếp tục chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững dựa vào ba trụ cột: thiên nhiên, con người, văn hóa; Tổ chức lại không gian phát triển, kiến tạo các hành lang giao thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, hướng tới xây dựng thành thành phố trực thuộc Trung ương; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Về mục tiêu phát triển, đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt và đến năm 2050, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Điểm mới của bản quy hoạch tỉnh Quảng Ninh lần này là xác định lại không gian phát triển, trước đây là năm vùng và nay còn ba vùng; xác định là các đột phá, động lực phát triển, trong đó có kinh tế số và tăng tỷ trọng du lịch biển; xác định lại một số chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người; khẳng định và xác định là trung tâm kinh tế của cả vùng, ông Cao Tường Huy cho biết.

Tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện, xây dựng bản quy hoạch tốt nhất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tham gia ý kiến tại phiên họp, chuyên gia và đại diện các bộ ngành là thành viên Hội đồng đánh giá cao sự chuẩn bị hồ sơ quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh. Quy hoạch được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển, được nghiên cứu công phu, khoa học, đáp ứng các yêu cầu của Luật Quy hoạch và nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 479/QĐ-TTg.

Hồ sơ quy hoạch cơ bản phù hợp, tuy nhiên cần bổ sung về việc so sánh tiềm năng phát triển với điều của tỉnh so với các tỉnh lân cận, bổ sung đánh giá thực trạng các khu chức năng, sự phù hợp các hạ tầng; tổng hợp nhu cầu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu. Ảnh: MPI

Về việc tích hợp, xem xét các vấn đề liên ngành, liên huyện, đảm bảo tính đồng bộ giữa các ngành liên quan, bảo đảm tính liên kết xây dựng cơ sở dữ liệu, các nội dung về phân bổ gian trong hoạt động quy hoạch, đảm bảo không chồng chéo và tích hợp cao hơn; Rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch tỉnh với các quy hoạch cấp trên.

Về sự phù hợp của quy hoạch, căn cứ lập quy hoạch cơ bản đáp ứng quy định; làm rõ hơn các lợi thế vượt trội về kinh tế biển. Nội dung đánh giá thực trạng, cần cập nhật các số liệu kinh tế - xã hội, bổ sung, đánh giá về phát triển khu, cụm công nghiệp; xem xét xu thế biến động sử dụng đất và kết quả quy hoạch sử dụng đất thời kỳ trước để bố trí trong thời gian tới; đánh giá hiện trạng đô thị nông thôn.

Về quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án phát triển, bổ sung quan điểm thích ứng với biến đổi khí hậu. Về mục tiêu phát triển, bổ sung luận chứng, cơ sở khoa học về nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về vốn; phương án về hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng nước sạch, hạ tầng du lịch, y tế, giáo dục đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn cảm ơn các ý kiến góp ý sâu sắc, cụ thể, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện, xây dựng bản quy hoạch tốt nhất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng thời cho biết, tỉnh Quảng Ninh coi đây là nhiệm vụ quan trọng và trong quá trình xây dựng đã nhận được đồng thuận của các bộ, ngành, địa phương, nhất trí với định vị, vai trò của Tỉnh trong bối cảnh mới.

Ông Nguyễn Tường Văn cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình xây dựng quy hoạch, đây là quy hoạc lập theo phương pháp mới, tích hợp, lập đồng thời; nhấn mạnh đến phạm vi, ranh giới quy hoạch, các nội dung đưa vào quy hoạch; kịch bản tăng trưởng; lý do lựa chọn các vùng và trọng tâm phát triển của từng vùng gắn với từng lĩnh vực; ví dụ vùng Hạ long gắn với phát triển đô thị và khu công nghiệp, Vân Đồn gắn với du lịch biển và du lịch núi;… Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tỉnh sẽ tiếp thu và giải trình cụ thể để sớm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu kết luận Phiên họp. Ảnh: MPI

Quảng Ninh cần tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại phiên họp; quy hoạch được chuẩn bị công phu, khoa học, chất lượng; cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế, có nhiều tư duy mới, tầm nhìn mới. Bộ trưởng tin tưởng rằng, sau khi hoàn thiện, đây sẽ là bản quy hoạch mẫu mực để tiếp cận và nhân rộng.

Về tư duy, Bộ trưởng nhấn mạnh, đã đến lúc cả quốc gia và từng vùng, từng địa phương, phải chủ động kiến tạo để quyết định tương lai của mình chứ không chỉ làm đối phó, ứng phó, thích ứng mà phải thay đổi và Quảng Ninh phải đi đầu trong vấn đề này. Về cơ hội và tiềm năng, phải tiếp cận từ hai phía, thứ nhất là từ tiềm năng sẵn có và từ tư duy kiến tạo phát triển, từ xu thế mới để hình thành nên cơ hội mới, từ đó có tầm nhìn mới và biến nó thành cơ hội. Thứ hai là, phải nhận diện đúng và trúng đâu là cơ hội, tiềm năng và đâu là thách thức để từ đó có quyết sách, định hướng để biến thành động lực, nguồn lực và giá trị mới cho phát triển.

Về nội dung quy hoạch, cần cập nhật bối cảnh, tình hình mới; rà soát, bám sát Nghị Đại hội XIII của Đảng; các chủ trương mới như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, khung định hướng quy hoạch quốc gia, vùng và các quy hoạch ngành, phải được tích hợp, lồng ghép trong quy hoạch chung của cả nước.

Về phát triển, Bộ trưởng cho rằng, phải phát triển nhanh và bền vững, dựa trên bốn trụ cột: kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; xác định rõ vai trò, vị trí, vị thế của tỉnh trong vùng với vai trò là cực tăng trưởng của vùng động lực. Cùng với đó, phải xác định cho được đâu là điểm nghẽn, cản trở của quy hoạch trong giai đoạn qua, từ đó làm rõ quan điểm và triết lý phát triển, lựa chọn mục tiêu, phương hướng, định hướng phát triển; làm rõ mối quan hệ của tỉnh với các địa phương trong vùng; có các cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển khu kinh tế Vân Đồn.

Về giải pháp, phải tính đến các giải pháp huy động nguồn lực và thu hút đầu tư, theo đó, cần tập trung vào nhân lực, tạo ra thể chế, cơ chế mới để Quảng Ninh bứt phá, khai thác hết tiềm năng lợi thế của mình; để hiện thực hóa được quy hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng, đô thị, thương mại…

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp thu, giải trình rõ các ý kiến góp ý; Thường trực Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng tiếp tục phối hợp, thực hiện nhiệm vụ của mình để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền. Đồng thời tin tưởng rằng, quy hoạch được phê duyệt sẽ giúp Quảng Ninh phát huy được hết tiềm năng, lợi thế nổi trội của mình, đóng góp trở lại cho tăng trưởng của vùng, cả nước, xứng đáng là đầu tàu hình mẫu. “Quảng Ninh phải viết lên câu chuyện phát triển mới trong thời kỳ mới của đất nước”. Đây cũng là mong muốn của tất cả các thành viên Hội đồng và Bộ trưởng hoàn toàn tin tưởng rằng, Quảng Ninh sẽ làm được với những chiến lược mới, tầm nhìn mới./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=54507

    Tổng số lượt xem: 486
  •