Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 05/04/2023-09:32:00 AM
Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Ngày 28/3/2023, đã diễn ra Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của ông Đinh Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch và ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đinh Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định mong muốn nhận được ý kiến của các đại biểu và các chuyên gia giàu kinh nghiệm tập trung vào các nội dung như quy hoạch tác động tới môi trường, thành phần di sản thiên nhiên có thể bị tác động của môi trường, xác định các vấn đề môi trường chính, tác động của biến đổi khí hậu, định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện quy hoạch và những kiến nghị trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trong thực hiện quy hoạch ...

Theo Báo cáo ĐMC được trình bày tại Hội thảo, về cơ bản, các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu phát triển tỉnh Hậu Giang là phù hợp với các quy định của pháp luật, quan điểm của Đảng, Chính phủ về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Căn cứ vào đặc điểm môi trường bao gồm tài nguyên, sinh thái, chất lượng môi trường, quy hoạch phát triển tỉnh Hậu Giang và khả năng tác động do các định hướng phát triển ngành, lĩnh vực. Báo cáo đã chọn ra 5 vấn đề môi trường chính đó là gia tăng phát thải và ô nhiễm môi trường; Gia tăng ảnh hưởng tiêu cực đối với bộ phận người dân bị thu hồi đất và ô nhiễm; Gia tăng diễn biến tiêu cực về dòng chảy, khô hạn, lũ lụt; Gia tăng xu hướng diễn biến tiêu cực của môi trường sinh vật, đa dạng sinh học; Gia tăng xu hướng diễn biến tiêu cực về xói lở, sụt lún, axít hóa.

Báo cáo cũng nêu ra các thách thức do môi trường đến kinh tế - xã hội do quy hoạch và từ ngoại tỉnh cần được tỉnh Hậu Giang quan tâm để có các giải pháp dự phòng, khắc phục hiệu quả nhằm phát triển nhanh và bền vững. Cụ thể, do mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh làm gia tăng rất lớn các nguồn thải nhất là công nghiệp, nhiệt điện than và nuôi thủy sản. Có khả năng suy giảm môi trường sinh vật và đa dạng sinh học do giảm diện tích rừng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực tới tài nguyên sinh thái, biến đổi khí hậu và phát triển du lịch. Khả năng gia tăng ô nhiễm môi trường do gia tăng lớn các nguồn thải và hoạt động xây dựng hạ tầng đô thị, giao thông. Tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu. Tác động do suy giảm lưu lượng nước vì các công trình từ thượng lưu. Tác động liên tỉnh do ô nhiễm và giảm tài nguyên nước từ các hoạt động các tỉnh xung quanh và vận hành công trình Cái Lớn - Cái Bé.

Tham gia ý kiến đối với Báo cáo ĐMC quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện các bộ là thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh và các chuyên gia, ủy viên phản biện đánh giá Báo cáo có chất lượng tốt, tuy nhiên, phần mục tiêu chưa được thể hiện rõ cần bổ sung thêm, cần làm rõ sự tương đồng giữa vấn đề xã hội với vấn đề môi trường xã hội, sự gia tăng của vấn đề quy hoạch tới tái định cư, ... Các ý kiến cũng đề nghị tỉnh phân tích cụ thể hơn môi trường đất, môi trường nước, đa dạng sinh học, hệ số phát thải, vấn đề ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn...

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang khẳng định, tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia để hoàn chỉnh Báo cáo ĐMC của quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định, có chất lượng và đúng tiến độ./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=57174

    Tổng số lượt xem: 314
  •