Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 01/12/2021-10:05:00 AM
Số ký hiệu: 1322/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 08/03/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

V/v thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.


File đính kèm:
VeviecthuchienNghiquyetso11NQCPngay05022018cuaChinhphuvetrienkhaithihanhLuatquyhoach.pdf
    Tổng số lượt xem: 208
  •