Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 01/12/2021-10:08:00 AM
Số ký hiệu: 10565/UBND-TH
Ngày ban hành: 30/11/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

V/v kết quả rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch


File đính kèm:
DakLakQuyetdinhbaibocacquyhoachthuocdoituongquydinhtaikhoanddiem1dieu59LuatQuyhoach.pdf
    Tổng số lượt xem: 633
  •