Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 01/12/2021-10:19:00 AM
Số ký hiệu: 373/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 22/01/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Ngày 22/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành V/v hướng dẫn số 373/BKHĐT-QLQH về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh.


File đính kèm:
373BKHhuongdantichhopquyhoach.pdf
    Tổng số lượt xem: 689
  •