Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 01/12/2021-10:18:00 AM
Số ký hiệu: 6999/BTNMT-ĐĐBĐVN
Ngày ban hành: 07/12/2020
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Ngày 07/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành V/v quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.


File đính kèm:
6999btnmtddbdvn_Signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 449
  •  
Các tin đã đưa