Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 23/02/2022-16:33:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản
Ngày ban hành: 11/11/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Công Thương - Dự thảo thuyết minh Quy hoạchQuy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
2021.11.11_DU_THAO_THUYET_MINH_QH.pdf
    Tổng số lượt xem: 1041
  •