Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 23/02/2022-16:48:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia
Ngày ban hành: 01/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Công Thương - Thuyết minh Quy hoạch tổng thể về năng lượng Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050


File đính kèm:
Quy_hoạch_tổng_thể_phát_triển_NLQG.zip
    Tổng số lượt xem: 1908
  •