Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 23/02/2022-17:04:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
Ngày ban hành: 21/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Báo cáo tổng hợp Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo tóm tắt, bản đồ


File đính kèm:
1.BC_QH_thuy_san-21.12.pdf
1.BC_QH_thuy_san-tomtat.pdf
3.Ban_do_QH_thuy_san.pdf
    Tổng số lượt xem: 1616
  •