Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 14/02/2020-10:48:00 AM
Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
14/02/2020

Ngày 07/02/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự Phiên họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng, đại diện Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và các Sở, ngành có liên quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong trung tâm tam giác phát triển là Khánh Hòa - Lâm Đồng - Bình Thuận, giữ vai trò cầu nối trong mối liên kết, thúc đẩy phát triển giữa khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá, trong những năm qua, Ninh Thuận luôn là địa phương đi đầu trong công tác quy hoạch và tin tưởng, Tỉnh sẽ tiếp tục khai thác tối đa những tiềm năng lợi thế của mình, phát huy được các kết quả đã đạt được, biến những khó khăn, thách thức thành những động lực cho phát triển trong thời gian tới.

Toàn cảnh phiên họp.

Việc xây dựng quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn tới phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và các quy hoạch các cấp. Đồng thời, phát huy yếu tố con người, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ. Cùng với đó, phải kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, đảm bảo khai thác và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, đất đai. Giữ vững cân bằng sinh thái, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc từng bước thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo và nâng cao mức sống của Nhân dân…

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận Phạm Đồng trình bày tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục đích lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế và các giá trị khác biệt của Tỉnh, là công cụ pháp lý quan trọng giúp địa phương hoạch định, kiến tạo động lực không gian phát triển, bảo đảm tính kế thừa và kết nối đồng bộ giữa các quy hoạch, là cơ sở để quản lý phát triển theo quy hoạch và thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo lập niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đào tạo phát triển các khu vực kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường…

Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành Tỉnh có nền kinh tế năng động và đa dạng, đi đầu trong cả nước về năng lượng tái tạo, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Đến năm 2050, Ninh Thuận sẽ trở thành Tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng, Tỉnh xanh và có môi trường sống tốt, phát triển bền vững.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao nội dung lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,đáp ứng yêu cầu, quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính khoa học và tính thực tiễn. Tuy nhiên, để phục vụ tốt hơn cho quá trình lập quy hoạch trong giai đoạn tới, Ninh Thuận cần tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến đã góp ý của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, các Bộ, ngành.

Tại Phiên họp, 19/20 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cảm ơn các chuyên gia, Cơ quan thường trực Hội đồng, thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn cho dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời khẳng định, Tỉnh sẽ tiếp thu, chỉnh sửa để sớm hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch của Tỉnh giai đoạn tới.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, qua đó giúp Ninh Thuận hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời đề nghị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục hoàn thiện Dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch trên cơ sở các ý kiến góp ý của chuyên gia, Thành viên Hội đồng thẩm định./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=45176&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 815
  •