Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 26/04/2022-16:05:00 PM
Hội thảo lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

(BTV) Sáng 18/4, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang khẳng định: Những năm qua, công tác quy hoạch tại tỉnh Bắc Ninh luôn được quan tâm, tổ chức thực hiện, qua đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, điều này được minh chứng rõ nét bằng những kết quả đạt được sau 25 năm tái lập tỉnh. Để đạt được kết quả đó, có sự đóng góp của thế hệ cán bộ qua các thời kỳ, đặc biệt là các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự góp sức của toàn thể người dân Bắc Ninh. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng những ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết và ý kiến phản biện thẳng thắn của các đại biểu tại Hội thảo sẽ giúp khai mở nhiều ý tưởng, sáng kiến mới, đem lại thêm những nội dung đột phá để tỉnh và đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trình bày dự thảo Quy hoạch, đại diện đơn vị tư vấn cho biết, Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được xây dựng dựa trên 3 trụ cột phát triển gồm: Phát triển kinh tế - xã hội, môi trường bền vững và 4 yếu tố hỗ trợ thành công gồm: Tối ưu hóa quy hoạch sử dụng đất; Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại, phù hợp với tương lai; Nguồn nhân lực; Thu hút đầu tư mạnh mẽ, cân bằng và sử dụng nguồn vốn một cách chiến lược, hợp lý. Mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến chế tạo và dịch vụ công nghệ cao. Tới năm 2050, trở thành Trung tâm về đổi mới công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển của khu vực Đông Nam Á. Quy hoạch Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 có những điểm nổi bật: Áp dụng mô hình và phương pháp toàn diện, tiên tiến; Tầm nhìn đặt ra cho Bắc Ninh tập trung vào phát triển ngành giá trị cao và mức độ đáng sống, đồng thời phù hợp với giá trị văn hóa sẵn có; Định hướng phát triển kinh tế được đề xuất rõ ràng và tập trung với mục tiêu chi tiết; Xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững.

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quy hoạch, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định; Nội dung quy hoạch được xây dựng công phu, khoa học, thể hiện được khát vọng, mong muốn của người dân Bắc Ninh. Đồng thời, đề nghị tỉnh và đơn vị tư vấn lập Quy hoạch cần tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phân tích đánh giá, thực trạng và những lợi thế của tỉnh để đưa ra những định hướng, mục tiêu đảm bảo tính khả thi; Có tầm nhìn đưa Bắc Ninh trở thành đô thị cửa ngõ, chức năng đô thị trong Vùng Thủ đô; Trung tâm trung chuyển logistics của vùng cũng như cả nước. Cùng với đó, cần có quy hoạch 02 bên bờ sông Đuống, sông Cầu để tạo không gian văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch; Xây dựng các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; Giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường khu vực làng nghề; Giải pháp duy trì và phát triển hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Phát biểu kết luận Hội thảo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và nhân dân trong toàn tỉnh để Quy hoạch hoàn chỉnh nhất, thể hiện sự tập trung trí tuệ, đưa ra được tầm nhìn, chiến lược và định hướng tạo ra sự phát triển đột phá của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng được ưu tiên hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt sự phát triển toàn diện của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch cần kế thừa những quan điểm định hướng phát triển còn phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh đã được phê duyệt, đồng thời, bổ sung, phát triển những vấn đề mới trên cơ sở bám sát chủ trương của Trung ương, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực trong và ngoài tỉnh. Đảm bảo phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát huy bản sắc tốt đẹp của người Kinh Bắc.
Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu kết luận tại Hội thảo

Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý vào nội dung dự thảo Quy hoạch. Trong đó, tập trung rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ, lợi thế, cơ hội, thách thức của tỉnh trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Đánh giá lại vị thế của tỉnh so với vùng, quốc gia, quốc tế trong giai đoạn tới; Bổ sung thêm các chỉ tiêu vĩ mô đảm báo tính thực tiễn… Đồng thời, tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chất lượng, đúng tiến độ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.
Đức Minh, Thiên Thanh

https://bacninhtv.vn/tin-tuc-n14339/hoi-thao-lay-y-kien-quy-hoach-tinh-thoi-ky-20212030-tam-nhin-den-2050.html

    Tổng số lượt xem: 560
  •