Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 01/12/2021-10:12:00 AM
Số ký hiệu: 989/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 19/02/2020
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

V/v đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.


File đính kèm:
2_2020_cvdi2020_989_BKHDTsigned.pdf
    Tổng số lượt xem: 243
  •