Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 01/12/2021-10:29:00 AM
Số ký hiệu: 5746/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 30/08/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.


File đính kèm:
1HuongdanCSDLQHtinh_VB5746_2021BKHDT.pdf
    Tổng số lượt xem: 873
  •