Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 01/12/2021-10:16:00 AM
Số ký hiệu: /BKHĐT-TCT
Ngày ban hành: 01/07/2020
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

V/v báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ


File đính kèm:
BCTTgKQthuchienNQ1172020.docx
    Tổng số lượt xem: 289
  •