Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 23/02/2022-16:38:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia
Ngày ban hành: 22/02/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Công Thương - Thuyết minh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045


File đính kèm:
THUYET_MINH_QHD8_22-2.pdf
    Tổng số lượt xem: 920
  •