Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 24/02/2022-16:18:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế
Ngày ban hành: 14/05/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Y Tế - Báo cáo Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
Bao_cao_Quy_hoach_MLCSYT_210514.pdf
    Tổng số lượt xem: 641
  •