Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/05/2024-09:58:00 AM
Số ký hiệu: Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
Ngày ban hành: 03/05/2024
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch gửi xin ý kiến Thành viên Tổ soạn thảo


File đính kèm:
Dean-HTTT&CSDLQH(3.5.2024).doc
    Tổng số lượt xem: 170
  •