Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 16/03/2023-09:42:00 AM
Số ký hiệu: Hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia được hoàn thiện theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội
Ngày ban hành: 16/03/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch Tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được hoàn thiện theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội


File đính kèm:
Ban_do_ty_le_1_trieu_kem_NQ81-trinhcongbo.rar
Bao_cao_Tong_hop.pdf
Bao_cao_Tom_tat.pdf
    Tổng số lượt xem: 1528
  •