Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 17/11/2023-11:52:00 AM
Số ký hiệu: Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch - xin ý kiến
Ngày ban hành: 17/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Văn bản xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho ý kiến về Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch


File đính kèm:
8956_Van_ban_Bo_KHDT_xin_y_kien.pdf
DeAn-HTTTCSDLQGveQH(10.2023)_-_ban_xin_y_kien.docx
    Tổng số lượt xem: 391
  •