Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 08/07/2022-09:27:00 AM
Số ký hiệu: Hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tổng thể quốc gia
Ngày ban hành: 08/07/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảoHồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tổng thể quốc gia

Ban do Quy hoach quoc gia - Xin y kien 7-2022 - OneDrive (live.com)


File đính kèm:
Du_thao_Bao_cao_Tong_hop_QHTTQG_-_Ban_gui_lay_y_kien.pdf
Du_thao_BCTH_DMC_QHTTQG_-guixinykien.pdf
    Tổng số lượt xem: 3825
  •