Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 23/02/2022-16:43:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt Quốc gia
Ngày ban hành: 31/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Công Thương - Dự thảo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045


File đính kèm:
BC_QH.zip
    Tổng số lượt xem: 699
  •