Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 23/02/2022-21:17:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông
Ngày ban hành: 23/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Thông tin và Truyền thông - Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kèm bản đồ quy hoạch


File đính kèm:
Du_thao_QD_ha_tang_TTTT.docx
Ban_do_hạ_tầng_TT&TT_pdf.rar
    Tổng số lượt xem: 1235
  •