Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 30/03/2020-09:09:00 AM
Quảng Bình phát huy tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo
30/03/2020

Ngày 25/3/2020, tại Trung tâm điều hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì Phiên họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Tham dự Phiên họp tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng. Tại điểm cầu Quảng Bình có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Phong Phú và đại diện các đơn vị có liên quan.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình trình bày Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quảng Bình được mệnh danh là “vương quốc hang động” với hệ thống hang động lớn và kỳ vĩ được công nhận trên toàn cầu sẽ là động lực phát triển lớn cho ngành du lịch dịch vụ.

Quảng Bình nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây là tuyến đường ngắn nhất giao thương với Lào, Đông - Bắc Thái Lan và Mi-an-ma qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo với hạ tầng giao thông khá đồng bộ. Tài nguyên rừng, biển, khoáng sản phong phú và đa dạng. Quảng Bình có tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo.

Thực hiện Luật quy hoạch, Quảng Bình đang xây dựng nhiệm vụ quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ hội để Tỉnh giải quyết những vấn đề còn tồn tại, đưa ra những mục tiêu, giải pháp để phát triển trong thời gian tới. Theo đó, Tỉnh dự kiến phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch; nguồn lực con người; cơ sở hạ tầng đồng bộ; đổi mới hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh,…

Tham gia ý kiến tại Phiên họp, với vai trò là chuyên gia phản biện, TS. Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận xét Báo cáo Thuyết minh Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình được xây dựng về cơ bản đã tuân thủ theo các yêu cầu, nội dung tại các văn bản quy phạm pháp luật như Luật quy hoạch, Nghị định số 37/NĐ-CP, Thông tư 08/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019, Thông tư 113/TT-BTC ngày 28/11/2019. Các thông tin chung về quy hoạch tỉnh và nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình đầy đủ, được trình bày chi tiết, cụ thể, sát với điều kiện đặc thù, riêng có của tỉnh. Bên cạnh đó, cần bổ sung các chiến lược, quy hoạch có tầm nhìn sau năm 2020.

Phản biện tại Phiên họp, ông Vũ Quang Các, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, trong đề cương nội dung đề xuất có các nội dung về đánh giá hiện trạng riêng rẽ cho từng cơ quan là không phù hợp với quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật quy hoạch. Việc phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu các định hướng ưu tiên phát triển… cần được lập chung trong phạm vi toàn tỉnh để có cách nhìn tổng quan, thống nhất, phát hiện các mâu thuẫn, xung đột… và các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của mình cần phải tham gia không phân chia riêng rẽ theo từng ngành, lãnh thổ. Trên cơ sở các đánh giá và định hướng ưu tiên các cơ quan, tổ chức liên quan đề xuất nội dung đưa vào quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi cơ quan lập quy hoạch theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 16 Luật quy hoạch.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho biết, qua tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và chuyên gia cho thấy, các ý kiến cơ bản thống nhất với nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh Quảng Bình, đồng thời đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

Việc tổ chức triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình được thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch. Tờ trình 356/TTr-KHĐT ngày 21/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình; Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình được lập theo quy định của Luật quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.

Đồng thời đề nghị, tỉnh Quảng Bình tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một số nội dung liên quan đến tính khoa học, độ tin cậy của nội dung và phương pháp lập quy hoạch; hoàn thiện cấu trúc báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch phù hợp với quy định tại Điều 15, Điều 27 của Luật quy hoạch; Điều 16 và Điều 28 Nghị định 37/2019/NĐ-CP. Làm rõ thêm yêu cầu về dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 của Nghị định 37/2019/NĐ-CP. Xem xét bổ sung và làm rõ yêu cầu đánh giá các tiềm năng và thế mạnh nổi trội của tỉnh, trên cơ sở đó có định hướng phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ quy hoạch.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu chỉ đạo Phiên họp.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao các ý kiến quý báu của các đại biểu, đồng thời đề nghị, tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gửi cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, hiện có một số địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các quyết định này được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, đề nghị tỉnh Quảng Bình tham khảo, học hỏi để xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch với quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc phù hợp với thực tế, đẩy nhanh tiến độ trong quá trình xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật cảm ơn những ý kiến đánh giá của Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng như các chuyên gia, Thành viên Hội đồng dành cho Tỉnh. Đồng thời cho biết, Tỉnh luôn quan tâm đến công tác quy hoạch và ngay sau khi Luật quy hoạch có hiệu lực, Tỉnh đã có nhiều hoạt động để Luật đi vào cuộc sống, trong đó có việc triển khai xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật khẳng định, trên cơ sở các ý kiến góp ý, đề xuất của cơ quan thường trực Hội đồng, các chuyên gia và thành viên Hội đồng thẩm định, tỉnh Quảng Bình sẽ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ tới. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các Bộ, ngành, các chuyên gia trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập quy hoạch, góp phần giúp tỉnh Quảng Bình thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

Tại phiên họp, 100% thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45686&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 1169
  •