Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 27/04/2022-09:02:00 AM
Tiếp tục xác định quy hoạch là vấn đề cốt lõi, mang tầm chiến lược
(MPI) - Chiều ngày 21/4/2022, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội tổ chức cuộc họp về một số nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự và phát biểu tại cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Quochoi.vn

Việc ban hành Luật Quy hoạch là bước đột phá trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thay đổi phương thức quản lý nhà nước theo hướng nhà nước kiến tạo và phục vụ. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng lớn của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn coi việc đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, bảo đảm chất lượng quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đã chỉ đạo quyết liệt thông qua các hội nghị trực tuyến toàn quốc, nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo điều hành cụ thể và đạt được một số kết quả đáng khích lệ, cơ bản phê duyệt toàn bộ các nhiệm vụ lập quy hoạch, tạo tiền đề quan trọng để triển khai lập quy hoạch các cấp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; xác định những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và một số định hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành đến nay, Chính phủ đã ban hành 42 Nghị định, 03 Nghị quyết và tổ chức 03 hội nghị; các Bộ ban hành 94 Thông tư hướng dẫn thi hành và các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức 26 đợt tập huấn cấp liên vùng, vùng, địa phương để triển khai Luật Quy hoạch.

Chính phủ phủ đã ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; Danh mục các quy hoạch sản phẩm thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 Chỉ thị, 2 Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo. Ảnh: Quochoi.vn

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã đạt kết quả bước đầu và được đẩy nhanh trong thời gian gần đây. Hiện nay, đã có 41/110 quy hoạch được lập xong, đang xin ý kiến, thẩm định và trình phê duyệt, trong đó có 7 quy hoạch đã được phê duyệt.

Về xây dựng, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch được xây dựng từ năm 2018, trên hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, hiện đang được vận hành, quản lý, khai thác trên Cổng thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiều dữ liệu, hồ sơ quy hoạch và kết nối liên thông với Cổng dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, vướng mắc về các quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh có liên quan; về văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; việc phải tổ chức thẩm định, phê duyệt đồng loạt các quy hoạch; bất cập về nguồn nhân lực là nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và chất lượng quy hoạch, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về quy hoạch mặc dù đã được tập huấn nhưng chưa bảo đảm năng lực chuyên môn sâu về công tác quy hoạch, nhất là khi tiếp cận với những quy định, phương pháp, cách tiếp cận mới.

Lực lượng tư vấn lập quy hoạch vừa thiếu về số lượng, vừa khó lựa chọn được tư vấn có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, nhất là trong bối cảnh lập đồng thời. Yêu cầu về tiến độ phải hoàn thành số lượng lớn quy hoạch trong thời gian ngắn cũng tạo sức ép không nhỏ đến các Hội đồng thẩm định, nhất là Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh…

Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ đã quy định tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022. Qua các Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quy hoạch và các văn bản gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, các bộ, ngành, địa phương đều thể hiện cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, với yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, phục hồi nhanh nền kinh tế để sớm trở lại quỹ đạo tăng trưởng nhanh, bền vững, thì việc sớm hoàn thành các quy hoạch là rất cần thiết. Điều này đòi hỏi phải cần có một phương hướng, giải pháp thực sự hiệu quả, cả trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục những bất cập, khó khăn, hạn chế của công tác quy hoạch, từ đó đưa công tác quy hoạch lên một tầm cao mới, thực sự trở thành công cụ hữu hiệu trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cuộc họp đã cơ bản thống nhất đánh giá về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Đồng thời nhấn mạnh, chương trình giám sát của Quốc hội rất cần thiết, hiệu quả, đúng và trúng vấn đề, chỉ ra rất khách quan, thực chất những việc đã làm được, những việc chưa làm được. Trong thời gian tới cần tiếp tục xác định quy hoạch là vấn đề cốt lõi, mang tầm chiến lược, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì vậy phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất cho rằng, trước mắt, cần xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết để xử lý những điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế trong thực thi Luật Quy hoạch; về lâu dài phải tiếp tục sơ kết, tổng kết, đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự cố gắng của đoàn giám sát, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành có liên quan, các địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động giám sát về công tác quy hoạch. Trên tinh thần tập trung, thẳng thắn, cởi mở, cầu thị, cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội đã đạt được đồng thuận cao về các giải pháp cấp bách, trước mắt và căn cơ, lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan để hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=53941&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 433
  •