Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 20/05/2022-13:16:00 PM
Hội thảo xin ý kiến dự thảo quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) – Ngày 13/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thảo xin ý kiến dự thảo quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự Hội thảo có Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh Châu Văn Hòa, ông Đinh Trọng Thắng Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, thực hiện nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 09/6/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh đã hoàn thiện các dự thảo báo cáo và đang tổ chức lấy ý kiến theo quy định. Đồng thời nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp nên trong quá trình thực hiện đã gặp những khó khăn nhất định, nhất là về kinh nghiệm, tầm nhìn và mong nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu để giúp tỉnh hoàn thiện nội dung này.

Chủ tịch UBND Lê Văn Hẳn nêu các nội dung mong muốn được các đại biểu tập trung cho ý kiến về đánh giá tiềm năng, thế mạnh, điều kiện kinh tế để định hướng cho quy hoạch trong thời gian tới một cách chặt chẽ, đảm bảo tính khả thi cao; quy hoạch tỉnh Trà Vinh sẽ hòa cùng với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các quy hoạch chung của cả nước, quy hoạch giao thông, năng lượng, khu công nghiệp, thủy lợi, sử dụng đất đai, văn hóa…; đồng bộ với các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, là các cơ hội để Tỉnh phát triển trong mối quan hệ thống nhất với các địa phương khác trong cả nước.

Theo Báo cáo tóm tắt một số nội dung chính của quy hoạch tỉnh Trà Vinh được trình bày tại Hội thảo, bên cạnh những thế mạnh, lợi thế, tiềm năng, cơ hội, tỉnh Trà Vinh cũng có những thách thức như địa hình của tỉnh bị chia cắt phức tạp với độ cao của các tiểu vùng khác nhau gây khó khăn cho việc bảo đảm nhu cầu nước cho phát tiển nông nghiệp; thiếu nước ngọt là một thách thức lớn đối với tỉnh hiện tại và tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt; biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường là thách thức phát triển khá lớn cả hiện tại và tương lai đối với tỉnh; tính chất cạnh tranh trong phát triển giữa các địa phương ngày càng cao; thách thức từ sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tỉnh Trà Vinh đưa ra mục tiêu tổng quát là đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập trung bình cao (ngang với mức thu nhập trung bình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long) với vị trí là một trong những trung tâm kinh tế biển và trung tâm năng lượng sạch của vùng. Kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ cao và các động lực tăng trưởng tập trung, hiện đại để khai thác có hiệu quả các lợi thế của tỉnh trong không gian kinh tế mở của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế gắn với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất của người dân, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững mạnh.

Ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao Tỉnh trong việc quyết tâm xây dựng quy hoạch để thực hiên các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Đồng thời cho rằng, về cơ bản nội dung của dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030 và hệ thống bản đồ đã bám sát quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP và Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, theo ông Đinh Trọng Thắng, về kết cấu của Báo cáo đề nghị rà soát, xem xét lại tiêu đề từng nội dung, sắp xếp lại bố cục các phần mục Báo cáo để phù hợp với trật tự các nội dung quy hoạch đã được quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch, Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP và Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các nội dung liên quan đến phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển; Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh; Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; Phương án phát triển đô thị, nông thôn và các khu chức năng trên địa bàn Tỉnh; sự phù hợp của quy hoạch tỉnh với 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long; liên kết chuỗi giá trị; định hướng các ngành công nghiệp, dịch vụ, liên kết với hạ tầng mới như tuyến đường ven biển, đường cao tốc mới.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Tại Hội thảo, các đại biểu là các chuyên gia, đại diện các bộ, ngành và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá sự chuẩn bị công phu của tỉnh Trà Vinh đối với hồ sơ quy hoạch, đưa ra bức ra tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh. Các đại biểu đã tham gia thảo luận, phân tích, chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung, sửa đổi trong từng phương án quy hoạch của tỉnh Trà Vinh, trong đó tập trung vào các nội dung về luận cứ chính xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh; quan điểm, các phương án phát triển, mục tiêu, chỉ tiêu và các khâu đột phá trong phát triển tỉnh; phương hướng phát triển các ngành quan trọng; phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, phân bổ khoanh vùng sử dụng đất, danh mục dự án ưu tiên, giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cảm ơn các ý kiến góp ý tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu và khẳng định, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao về xây dựng quy hoạch, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu, bổ sung để xây dựng bản quy hoạch có tính chiến lược; khẳng định sớm hoàn thiện Dự thảo quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình cấp có thẩm quyền./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=54113

    Tổng số lượt xem: 798
  •