Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 17/04/2023-16:51:00 PM
Hội đồng thẩm định thông qua quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, ngày 13/4/2023, Hội đồng thẩm định đã thảo luận và biểu quyết bằng Phiếu đánh giá thông qua Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với kết quả 100% đồng ý với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Bùi Quang Ngời tham dự Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong quá trình lập và hoàn thiện quy hoạch tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời nhấn mạnh, công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng ngành, từng vùng, từng địa phương nói riêng; phát huy khai thác được các tiềm năng, lợi thế, sẵn sàng ứng phó với các thách thức mới để xây dựng được con đường phát triển trong tương lai.

Vĩnh Long là một trong ba tỉnh của vùng duyên hải phía Đông, đất đai màu mỡ phù sa do sông Hậu, sông Tiền và sông Cổ Chiên cung cấp hàng năm; vì thế, Vĩnh Long được biết đến là vùng trọng điểm sản xuất rau mầu và nuôi trồng thủy sản; đồng thời, Vĩnh Long cũng là tỉnh có lợi thế phát triển ngành chế biến nông sản, cung cấp đầu vào cho nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, trang thiết bị - vật tư nông nghiệp và năng lượng cho các ngành nông nghiệp.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Vĩnh Long là tỉnh có nhiều tuyến quốc lộ đi qua, hệ thống giao thông thuận lợi tạo điều kiện để Vĩnh Long kết nối chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Đồng thời, Vĩnh Long có hệ thống giao thông đường thủy rất thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa được tạo bởi sông Tiền và sông Hậu thông qua hệ thống Cụm cảng Vĩnh Long.

Về tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2011-2020 đạt 5,7%/năm thấp hơn mức bình quân chung (vùng đạt 6,3%/năm; cả nước đạt 6,0%/năm). Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế cả nước nói chung, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Long năm 2020 vẫn đạt 3,9%/năm so với năm 2019 cao hơn mức bình quân chung (vùng đạt 2,3%/năm; cả nước đạt 2,9%/năm), đây là một tín hiệu tích cực phản ánh sự quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền, sự vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nêu một số nội dung cần tập trung thảo luận, cho ý kiến để giúp tỉnh Vĩnh Long tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. “Tỉnh Vĩnh Long cần phải xây dựng một bản quy hoạch có chất lượng, trong đó đưa ra được các phương án phát triển phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, giải quyết các khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc; xác định các trọng tâm, đột phá và đưa ra được các nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện để tạo động lực phát triển xứng tầm là một trong những trung tâm động lực của vùng”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, tỉnh Vĩnh Long xác định công tác lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ quan trọng; trên cơ sở nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2249/QĐ-TTg ngày 29/12/2020, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức lập quy hoạch, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chính trị hàng đầu cần phải ưu tiên thực hiện hoàn thành.

Theo đó, tỉnh đã thực hiện đầy đủ các quy trình trong quá trình xây dựng và hoàn thiện quy hoạch và trình Hội đồng thẩm định. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung quy hoạch, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên kết giữa quy hoạch tỉnh với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, quy hoạch sau khi được phê duyệt sẽ mở ra các cơ hội, không gian phát triển mới; phát huy có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Vĩnh Long mong muốn được sự giúp đỡ của Hội đồng thẩm định, các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia đóng góp ý kiến quý báu để tỉnh Vĩnh Long có dự án quy hoạch chất lượng tốt nhất, phục vụ công tác quản lý, điều hành của tỉnh trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đề ra.

Quy hoạch tỉnh đặt ra mục tiêu Vĩnh Long là tỉnh phát triển hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững; trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, du lịch, dịch vụ logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng; tạo dựng môi trường sống bền vững; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Đến năm 2050 Vĩnh Long đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập trung bình cao, nằm trong nhóm đầu của Vùng, kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ và các động lực tăng trưởng tập trung, hiện đại, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ để khai thác có hiệu quả các lợi thế của tỉnh trong không gian kinh tế mở của vùng Đồng bằng sông Cửu Llong và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tỉnh Vĩnh Long dựa vào khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh đặc thù, riêng biệt của tỉnh để phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện theo hướng tập trung phát triển công nghiệp tạo động lực và nhu cầu phát triển dịch vụ, đô thị và kinh tế nông nghiệp, trong đó tập trung phát triển: Một trục động lực; Hai hành lang kinh tế; Ba đột phá chiến lược; Bốn trụ cột tăng trưởng; Năm nhiệm vụ trọng tâm và để khai thông, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển chung của vùng và cả nước; phát triển tỉnh Vĩnh Long trở thành Cực tăng trưởng - Trung tâm kết nối trên Hành lang kinh tế Bắc - Nam.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung quy hoạch và cho rằng, quy hoạch tỉnh Vĩnh Long được triển khai lập theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch; thực hiện khá nghiêm túc quy trình lập quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Nội dung quy hoạch đã thể hiện cơ bản rõ nét về sự khát vọng phát triển của tỉnh; thể hiện được sự liên kết và đồng bộ trong định hướng phát triển kết cấu hạ tầng; việc sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội; về cơ bản, nội dung quy hoạch tỉnh đã đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.

Đồng thời, tập trung đánh giá về vị thế, vai trò và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Long trong bối cảnh mà sự vươn lên mạnh mẽ của các địa phương trong cả nước để đón đầu xu hướng hội nhập phát triển; việc xây dựng hệ thống cơ cở hạ tầng; tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thiên thời tiết cực đoan ảnh hướng đến Vĩnh Long; tính khả thi của nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá; Định hướng phát triển, định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Vĩnh Long để khai thác có hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế của tỉnh; Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, việc phân bổ các chỉ tiêu đất theo Quyết định 326/QĐ-TTg.

Các ý kiến cho rằng, quy hoạch tỉnh Vĩnh Long về cơ bản đã xem xét đến tính hợp lý, logic giữa các nội dung đề xuất, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện. Tuy nhiên, cần rà soát, bố sung để làm rõ hơn tính liên kết giữa các ngành, lĩnh vực; phương án tổ chức không gian phát triến một số ngành, lĩnh vực chưa đảm bảo được sự thống nhất, đồng bộ, do vậy cần phân tích làm rõ hơn nội dung tính liên kết trong định hướng và bố trí không gian phát triển của các ngành, lĩnh vực.

Về các khâu đột phá phát triển, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung phân tích, làm rõ các đột phá trong Báo cáo quy hoạch cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới của tỉnh Vĩnh Long; đề nghị nghiên cứu tham khảo các đột phá: Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối, khu công nghiệp; các ngành dịch vụ sản xuất logics; phát triển thị trường bất động sản và phát triển đô thị bền vững; xây dựng nông thôn mới gắn với nông nghiệp kỹ thuật cao và tăng cường kết nối với vùng. Cùng với đó, nghiên cứu bổ sung các tiêu chí lựa chọn các ngành quan trọng; phương án phân vùng kinh tế; phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội; phương án phát triển những khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn; bổ sung tiêu chí ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ kết nối các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn với những khu vực có vai trò động lực của tỉnh; làm rõ phương án phát triển khu, cụm công nghiệp về vị trí, tính chất; bổ sung các giải pháp về cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư hạ tầng công nghiệp và thống nhất trong giải pháp chung thực hiện quy hoạch tỉnh.

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm cảm ơn các ý kiến đóng góp, phản biện của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia, nhà khoa học. Đây là những ý kiến quý báu, được nghiên cứu kỹ lưỡng, có giá trị sâu sắc, thể hiện sự tâm huyết, quan tâm, ủng hộ đối với tỉnh Vĩnh Long, giúp tỉnh có bước phát triển đột phá trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định tiếp thu tối đa và chỉ đạo sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến, để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh đạt chất lượng cao nhất.

Bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm cũng nhấn mạnh thêm các nội dung được các đại biểu quan tâm liên quan đến kinh tế nông nghiệp, tỉnh sẽ xem xét, tính toán lại để lựa chọn đột phá, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Tiếp đến là tập trung ưu tiên để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái dựa trên lợi thế riêng có của tỉnh. Các vấn đề về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, phát triển công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực,…tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo ý kiến góp ý.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, Hội đồng thẩm định đã hoàn thành được chương trình đề ra. Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Vĩnh Long với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện. Thứ trưởng thống nhất một số nội dung đối với hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến phản biện của các chuyên gia.

Để sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiêm túc tiếp thu, tập trung làm rõ và giải trình một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định và thời hạn trong vòng 1 tháng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch tỉnh; Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu trong Báo cáo Quy hoạch và hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=57427

    Tổng số lượt xem: 501
  •