Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 08/05/2023-22:58:00 PM
Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, ngày 05/5/2023, Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định, cho ý kiến và biểu quyết vào phiếu đánh giá đối với quy hoạch tỉnh Bình Thuận và Báo cáo kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với kết quả 100% đồng ý thông qua quy hoạch với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Tham dự Hội nghị có thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, ngành có liên quan; các chuyên gia phản biện. Về phía tỉnh Bình Thuận có Bí thư tỉnh ủy Dương Văn An, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh.

Bình Thuận là tỉnh có vị trí mang tầm chiến lược, là “đầu mối” trung chuyển liên kết vùng trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, gắn kết với vùng Đông Nam Bộ (đặc biệt vùng động lực phía Nam) và giữ vai trò là 01 “cửa ngõ” của vùng Tây Nguyên. Sở hữu điều kiện tự nhiên đặc thù với đường bờ biển dài 192 km, đặc biệt có huyện đảo Phú Quý bao gồm 12 đảo lớn nhỏ.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu mở đầu Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, giai đoạn 2011- 2020, tỉnh Bình Thuận đã có bước phát triển mạnh mẽ, với mức tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2020 đạt 7,34%/năm; riêng năm 2020, quy mô GRDP đạt gần 84 nghìn tỷ, gấp hơn 3,7 lần năm 2010, GRDP bình quân/đầu người đạt 67,5 triệu đồng (2911 USD) xếp 20/63 tỉnh, thành phố và bằng 83% mức bình quân chung của cả nước. So với các tỉnh khác trong vùng, Bình Thuận có tỷ trọng đóng góp từ sản xuất điện, năng lượng và du lịch là rất lớn, trong tương lai hướng tới “phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển tầm quốc tế cao ở châu Á Thái Bình Dương”.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được thì các khó khăn và thách thức trong giai đoạn quy hoạch cũng rất lớn như thu hút đầu tư và sử dụng vốn chưa hiệu quả; Chưa tận dụng được lợi thế vị trí địa lý tiếp giáp cả vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Do vậy, tỉnh Bình Thuận nên coi việc lập quy hoạch tỉnh lần này là cơ hội quý để tổng kiểm kê, rà soát, đánh giá nguồn lực phát triển, xác định các “điểm nghẽn”, từ đó đưa ra quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược và phân bổ không gian phát triển, phân bổ nguồn lực phát triển trong thời kỳ quy hoạch. Tạo được dấu mốc giúp tỉnh phát triển một cách đột phá, bền vững và sáng tạo, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 cần nhận diện các yếu tố mới, trong điều kiện hoàn cảnh mới để chủ động ứng phó với các thách thức. Từ bối cảnh mới, chúng ta nhận ra đâu là cơ hội mới, thách thức mới, để có được tư duy, tầm nhìn mới, tạo dựng không gian phát triển và giá trị mới cho tỉnh và đất nước. Đặc biệt có thể chủ động kiến tạo tương lai phát triển cho địa phương trong giai đoạn 2021-2030 và xa hơn nữa đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận được lập trong bối cảnh đã có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rất rõ về định hướng phát triển của đất nước đến năm 2045, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua; 06 quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt và các quy hoạch ngành quốc gia khác đang trong quá trình hoàn thiện và trình phê duyệt.

Bí thư trnh Bình Thuận Dương Văn An phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư tỉnh Bình Thuận Dương Văn An cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định. Trong quá trình xây dựng quy hoạch, tỉnh cũng gặp một số khó khăn, đây là vấn đề mới, khó, lần đầu tiên làm. Bên cạnh đó là những khó khăn riêng của tỉnh. Tuy vậy, tỉnh đã quyết tâm, phát huy được sự tập trung để hoàn thiện quy hoạch cơ bản đảm bảo chất lượng; khẳng định tâm huyết để tỉnh Bình Thuận phát huy được các tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh, bền vững so với các địa phương trong vùng và cả nước.

Kết luận số 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ, Bình Thuận cần khai thác tối đa, mạnh mẽ hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; Là trung tâm năng lượng, trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan, trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia. Có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tương đối đồng bộ, liên thông với khu vực và cả nước; môi trường được bảo vệ tốt; an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Ông Dương Văn An cho biết, trong quá trình xây dựng quy hoạch, tỉnh Bình Thuận đặt ra yêu cầu làm thế nào tỉnh có tầm nhìn xa, bứt phá nhưng phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tỉnh Bình Thuận mong muốn nhận được ý kiến góp ý thẳng thắn, sâu sắc của Hội đồng để giúp tỉnh hoàn thiện với tinh thần cầu thị nhất để quy hoạch đảm bảo chất lượng nhất; khi được phê duyệt sẽ trở thành cơ sở pháp lý quan trọng, là động lực phát triển, trở thành cực phát triển của vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ; tạo hành lang pháp lý chung về định hướng tổ chức không gian của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, khai thác tối đa các nguồn lực trong các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu. Ảnh: MPI

Trình bày một số nội dung cơ bản của quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cho biết, quy hoạch gồm 2 phần chính: Phần I. Thực trạng, bối cảnh phát triển và kịch bản phát triển, trong đó phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, các kịch bản phát triển của tỉnh, lựa chọn phương án phát triển. Phần II. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm các nội dung về: Quan điểm, mục tiêu phát triển của tỉnh, những định hướng trụ cột, đột phá, quy hoạch các ngành, lĩnh vực trên địa bàn, tổ chức phát triển theo lãnh thổ, phát triển hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn; phương án bảo vệ môi trường và tài nguyên; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biển đổi khí hậu; danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và giải pháp thực hiện quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch đưa ra mục tiêu tổng quát là phát triển trên 03 trụ cột. Một là, công nghiệp với nòng cốt là công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao được tổ chức thành các cụm (cluster) liên ngành. Hai là, dịch vụ với các loại hình du lịch, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, dịch vụ đào tạo và nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ logistics. Ba là, nông nghiệp, với trọng tâm là nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao với những chuỗi sản xuất nông - công nghiệp chế biến.

Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận cũng đề ra phương án phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, phương án phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế và liên kết không gian các hoạt động kinh tế - xã hội và tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội; trong đó bố trí trục động lực: Trục Đông - Tây gắn với hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và QL1A; kết nối giao thông quan trọng với vùng Đông Nam Bộ, tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là kết nối với thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia cho rằng, hồ sơ trình thẩm định được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, khoa học và cơ bản đáp ứng yêu cầu được quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về bảo vệ môi trường. Nội dung hồ sơ quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch; Đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch tỉnh Bình Thuận, đặc biệt về việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu địa không gian (GIS), chồng lớp bản đồ; phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù, hiện trạng phát triển kinh tế và thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực; Xác định vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng và quốc gia; rà soát, làm nổi bật các điểm mạnh, các tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” lớn cần giải quyết và những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

Quan điểm, triết lý, tầm nhìn phát triển và lựa chọn phương án phát triển, các khâu đột phá và các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh trong kỳ quy hoạch; Định hướng phát triển và phân bổ không gian trong từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bố các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Bình Thuận. Trong đó làm rõ hơn đối với phương án sử dụng mặt biển và đáy biển; phương án phát triển đô thị, khu chức năng; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; phương án bảo vệ môi trường và Danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết trong thời kỳ quy hoạch; bổ sung làm rõ căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc đề xuất mở rộng và thành lập mới 6 khu công nghiệp sau năm 2030; bổ sung, làm rõ việc phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn; bổ sung định hướng cho một số ngành hàng chủ lực; phương án phát triển khu kinh tế; danh mục cụm công nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cảm ơn các ý kiến góp ý trách nhiệm, tâm huyết và khẳng định tỉnh sẽ tiếp thu tối đa ý kiến, giải trình các nội dung một cách chi tiết, cụ thể; rà soát, bổ sung các căn cứ pháp lý; rà soát cập nhật chính xác, đầy đủ các thông tin, số liệu, dữ liệu; biên tập ngắn gọn súc tích, sắp xếp khoa học, tuân thủ trình tự theo quy định của pháp luật về quy hoạch; nghiên cứu, bổ sung các vấn đề còn thiếu và làm sâu sắc hơn các vấn đề chưa rõ như xác định rõ quan điểm phát triển cho phù hợp với chủ trương của trung ương và điều kiện của địa phương, dự báo đầy đủ các yếu tố đặc thù, làm rõ hơn tiềm năng của đảo Phú Quý với vị trí rất quan trọng, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó là làm nổi bật các điểm mạnh, điểm yếu, so sánh tiềm năng lợi thế và điều kiện phát triển của tỉnh Bình Thuận so với các địa phương trong khu vực; tiếp tục phân tích các nguyên nhân hạn chế; rà soát, tích hợp các đề xuất, các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành cấp quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào dự thảo quy hoạch tỉnh nhằm loại bỏ sự chồng chéo, mâu thuẫn của các quy hoạch; làm rõ các điểm nghẽn cản trở phát triển của một số ngành, lĩnh vực trên địa bàn, nhất là ngành du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều tiềm năng, lợi thế; lựa chọn phương án phát triển đảm bảo tính khả thi, các khâu đột phá; xây dựng các kịch bản phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên, con người, đảm bảo hài hòa giữa an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Bình Thuận mong muốn Hội đồng thẩm định ủng hộ để đưa vào quy hoạch một số chỉ tiêu cao hơn so các chỉ tiêu tại các quy hoạch ở cấp quốc gia nhằm khai thác, phát huy hiệu quả các điều kiện tự nhiên, đất đai, môi trường, tạo đột phá cho phát triển, nhất là phát triển các lĩnh vực lợi thế của tỉnh như du lịch, năng lượng tái tạo, phát triển năng lượng điện gió ngoài khơi, phát triển các khu công nghiệp, các tổ hợp đô thị, dịch vụ gắn liền với các trung tâm đào tạo, phát triển công nghệ giải quyết hài hòa các lĩnh vực trong quá trình phát triển; cho phép tỉnh đề xuất quy hoạch sử dụng đất theo hướng đảm bảo huy động đủ nguồn lực, nhất là chỉ tiêu đối với khu công nghiệp, du lịch vì đây là quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao tinh thần làm việc của Hội đồng và nhấn mạnh thêm một số nội dung được Hội đồng nêu. Đồng thời nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Bình Thuận đã thực hiện nghiêm túc theo quy định; tỉnh đã quan tâm chỉ, đạo sát sao trong quá trình xây dựng và hoàn thiện quy hoạch; nội dung quy hoạch thể hiện sự kiên kết đồng bộ trong định hướng phát triển kết cấu cậu hạ tầng, đô thị, sắp xếp không gian phát triển, đáp ứng yêu cầu của pháp luật về quy hoạch và môi trường.

Để sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, tiếp thu giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý và kết luận của Hội đồng thẩm định; giải trình thấu đáo, đảm bảo chất lượng nội dung, tiến độ về thời gian và chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của nội dung, số liệu trong Báo cáo, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ quy hoạch./.

Tỉnh Bình Thuận xác định đến 2030 đạt một số chỉ tiêu chính quan trọng như:

Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 7,5-8,0%. Đến năm 2030, Quy mô GRDP đạt 266.357 tỷ đồng, tăng gấp 3,18 lần so với năm 2020 (năm 2020 đạt 83.726 tỷ đồng)

Thứ hai, kinh tế số chiếm tỷ trọng trong GRDP của tỉnh đạt khoảng 30%; đóng góp của nhân tố TFP vào tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 38-40% đến năm 2030 khoảng 50%.

Thứ ba, thu hút vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 36-38% so với GRDP giai đoạn 2021-2030.

Thứ tư, GRDP bình quân/người đến năm 2030 đạt khoảng 7.800-8.000 USD (năm 2020 đạt 2.911 USD) và thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng gấp 2,7-3,5 lần so với năm 2020.

Đến năm 2050: có mức GRDP bình quân/người từ 32.000-35.000 USD và gần 100% người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng; môi trường sống có chất lượng tốt, xã hội hài hòa với thiên nhiên; Quốc phòng - an ninh được đảm bảo vững chắc.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=57652

    Tổng số lượt xem: 4602
  •