Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 08/05/2023-22:54:00 PM
Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Thực hiện quy định của pháp luật về quy hoạch, tỉnh Tây Ninh đã triển khai xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức lập, gửi xin ý kiến, hoàn thiện quy hoạch và trình Hội đồng thẩm. Để giúp Tây Ninh hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, chiều ngày 21/4/2023, Hội đồng thẩm định đã cho ý kiến về quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị thẩm định. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc tham dự Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: MPI

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, sáng ngày 20/4/2023, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia; Hội nghị đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch trên phạm vi toàn quốc. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và giao các bộ, ngành và địa phương cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác quy hoạch.

Đồng thời nhấn mạnh, công tác quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng địa phương nói riêng. Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp; do vậy, quy hoạch cần thể hiện theo cách tiếp cận mới, phù hợp với xu thế của thế giới và điều kiện thực tiễn của Việt Nam với tư duy mang tính đột phá, táo bạo, tầm nhìn mang tính chiến lược.

Tây Ninh là tỉnh biên giới, với 03 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam, 03 cửa khẩu quốc gia Kà Tum, Chàng Riệc, Phước Tân và 10 cửa khẩu phụ khác; là đầu mối giao thương quan trọng kết nối Việt Nam với các nước ASEAN trong vùng Mekong mở rộng, các hành lang kinh tế quốc tế nhờ tuyến đường Xuyên Á. Mặt khác, Tây Ninh còn là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội và lợi thế để đón bắt làn sóng đầu tư dịch chuyển từ Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ để phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, trong thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên các vấn đề, điểm nghẽn lớn trong phát triển kinh tế của tỉnh vẫn còn tồn tại như quy mô GRDP của tỉnh Tây Ninh còn nhỏ so với vùng Đông Nam Bộ (chỉ cao hơn tỉnh Bình Phước); tình trạng liên kết giữa khu vực nông nghiệp và sản xuất công nghiệp chưa cao; môi trường kinh doanh chưa hấp dẫn đối với doanh nghiệp; nguồn nhân lực của tỉnh mới đáp ứng nhu cầu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội ở trình độ trung bình... Tất cả các vấn đề, điểm nghẽn đó cần được nhận diện và tập trung xử lý trong quy hoạch tỉnh lần này; hiện thực hóa khát vọng vươn lên của tỉnh trong việc định hướng, bố trí không gian nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các chuyên gia và các thành viên Hội đồng thẩm định cho ý vào các vấn đề chính theo quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch. Trong đó, lưu ý cho ý kiến về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, bao gồm kịch bản tăng trưởng. Tây Ninh lựa chọn kịch bản 14,4% trong cả thời kỳ 2021-2030 (trong đó tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2025 đạt 7.5%/năm, giai đoạn 2026-2030 đạt 21.7%/năm). Kịch bản này thể hiện quyết tâm bứt phá của tỉnh, tuy nhiên, đề nghị Hội đồng thẩm định cho ý kiến về tính khả thi của kịch bản được lựa chọn.

Về phương án phát triển hệ thống đô thị, Thứ trưởng đề nghị Hội đồng cho ý kiến về đề xuất của tỉnh trong việc phát triển 07 đô thị mới loại V gồm: Chà Là, Phước Tân, Thái Bình, Thanh Điền, Tân Hưng, Tân Lập, Mỏ Công có phù hợp với định hướng phát triển đô thị quốc gia, phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực hay không.

Về phương án phát triển khu công nghiệp, trong đó có dự án khu công nghiệp Đại An Sài Gòn trong khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ xây dựng quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Tây Ninh nỗ lực xây dựng quy hoạch với tư duy đổi mới, quyết tâm lớn là khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế không chỉ vì mục tiêu phát triển của tỉnh mà góp phần sự vào sự phát triển chung của vùng Đông Nam Bộ. Quy hoạch thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, tạo sự đột phá. Tỉnh Tây Ninh xác định đã đến lúc chúng ta không thể đi theo tốc độ bình thường mà phải có thay đổi tư duy đột phá, trong đó phải nhận diện tiềm năng, lợi thế ở góc độ của tỉnh nhưng mang tầm của quốc gia, khu vực và góc độ địa phương. Từ đó có giả pháp mang tính liên kết vùng vì lợi ích chung, vượt qua ranh giới là tư duy địa phương, cục bộ; góp phần phát triển cho vùng, cho quốc gia.

Theo đó, Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình xây dựng quy hoạch phải nhận diện được những điểm bất hợp lý kìm hãm sự phát triển; Xác định rõ các tiềm năng lợi thế dựa trên vị trí chiến lược, đặc biệt về quốc phòng an ninh đối ngoại của quốc gia; là tỉnh nằm trong vùng Đông Nam Bộ, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, còn dư địa phát triển tốt so với một số địa phương trong vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế của cả vùng; nhận diện hết những bất cập, yếu kém trong thực hiện các quy hoạch thời kỳ trước đây từ đó có giải pháp khắc phục tại quy hoạch lần này.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã nhận được sự quan tâm của các bộ ngành chuyên gia để vượt qua khó khăn, từ tỉnh khó khăn về mọi mặt đến nay tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định; đồng thời bày tỏ hy vọng quy hoạch lần này sẽ tạo ra động lực, nguồn lực để phát triển bứt phá nhanh bền vững, góp phần vào phát triển chung của vùng theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh đưa ra mục tiêu tổng quát là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa Tây Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Công nghiệp và dịch vụ du lịch là động lực chủ yếu cho tăng trưởng gắn với phát triển không gian mới, đưa Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch của vùng và cả nước. Nông nghiệp phát triển ổn định, theo hướng an toàn, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để mở rộng thị trường, nâng cao hiệu suất và lợi nhuận thông qua cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa và số hóa và kinh tế tuần hoàn. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức được phát huy, trở thành nhân tố chủ yếu đóng góp cho nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao; Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của cả nước; đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân được nâng lên; mở rộng hợp tác, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh đưa ra quan điểm phát triển kinh tế xanh hướng đến các lĩnh vực có giá trị cao và ít ảnh hưởng đến môi trường; phát triển xanh để thu hút chất xám, vốn và công nghệ với thông điệp mạnh mẽ về cải cách hành chính và sức hấp dẫn về môi trường xanh tạo sự tin tưởng và lợi ích cho các nhà đầu tư, người lao động. Đến năm 2030, Tây Ninh trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và là địa điểm có môi trường sống tốt bậc nhất khu vực, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu để trở thành điểm đến hấp dẫn để sinh sống và làm việc; đến năm 2050, Tây Ninh trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao, có thương mại và du lịch phát triển và là cửa ngõ thương mại quốc tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tây Ninh đưa ra 7 khâu đột phá, gồm: phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; đột phá về thể chế; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đột phá để phát triển bền vững; phát triển du lịch; phát triển kinh tế dịch vụ. Quy hoạch đưa ra 3 vùng kinh tế - 4 trục động lực. Cấu trúc không gian nhằm hiện thực hóa tầm nhìnTÂY NINH XANHbằng phát triển cân bằng để bền vững & tích hợp nguồn lực (vốn, đất đai, hạ tầng) để tăng tốc phát triển.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Tham gia thảo luận, các ý kiến thẩm định đều cơ bản nhất trí nội dung Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản đáp ứng được yêu cầu đã xác định trong Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 775/QĐ-TTg/QĐ-TTg ngày 08/6/2020. Nội dung quy hoạch tỉnh phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch cấp quốc gia đã được quyết định hoặc phê duyệt và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện quy hoạch, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như sự phù hợp của Quy hoạch với nhiệm vụ lập quy hoạch; việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch; việc tích hợp nội dung quy hoạch và sự phù hợp của nội dung quy hoạch với quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP; Việc tích hợp các nội dung đề xuất của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đưa vào nội dung quy hoạch tỉnh Tây Ninh.

Về phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội: đề nghị phân tích, đánh giá, làm rõ hơn các nội dung như xác định rõ lợi thế, các yếu tố mang tính đặc thù của tỉnh; bổ sung một số chỉ tiêu liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực của các ngành kinh tế và so sánh với mức bình quân chung của vùng.

Làm rõ kết quả đạt được so với mục tiêu, định hướng trong quy hoạch thời kỳ trước; phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn tới tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Tây Ninh chỉ bằng một nửa so với mục tiêu trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020; xác định cụ thể những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

Bổ sung đánh giá hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế - xã hội của các khu công nghiệp, khả năng kết nối với hệ thống giao thông, logistic và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác tại các khu công nghiệp với hệ thống hạ tầng của tỉnh; nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động của ngành thương mại, dịch vụ thấp; bổ sung các sản phẩm du lịch đang khai thác; phân tích thị trường du lịch quốc tế và nội địa; cơ cấu chi tiêu của khách du lịch; thực trạng quản lý nhà nước về du lịch; xác định nguyên nhân khiến tiềm năng phát triển du lịch chưa được khai thác hiệu quả.

Bổ sung đánh giá về sự phân bố không gian của các hệ thống đô thị, nông thôn, chất lượng các đô thị, hạ tầng kỹ thuật trong các đô thị; về hạ tầng các lĩnh vực xã hội; thực trạng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung vào quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển của tỉnh; phương hướng phát triển và quy hoạch các ngành, lĩnh vực; hệ thống cơ sở dữ liệu và bản đồ; báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Với kết quả 100% đồng ý, Hội đồng thẩm định đã thông qua quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc cảm ơn ý kiến góp ý, phản biện tâm huyết, quý báu, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia không chỉ cho tỉnh Tây Ninh trong hiện tại và tương lai mà cho cả vùng, cho đất nước; khẳng định tỉnh Tây Ninh sẽ nghiên cứu thấu đáo, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để sớm hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Tỉnh Tây Ninh mong muốn, các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học đã quan tâm, dành tình cảm, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Tây Ninh phát triển hơn trong thời gian tới.

Về mục tiêu, kịch bản tăng trưởng, Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng, nếu xét ở góc độ an toàn tỉnh nên chọn mục tiêu vừa tầm nhưng với tư duy không phải cho một nhiệm kỳ mà cho giai đoạn dài hạn, phải có khát vọng và tỉnh đã quyết định chọn mục tiêu tăng trưởng cao; tin tưởng, với quyết tâm chính trị, nỗ lực chung, huy động các nguồn lực với các giải pháp trong cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số;… cũng như với điều kiện riêng có của tỉnh, nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; dư địa đất đai rất lớn để phát triển công nghiệp, đô thị, logistics thông qua cửa khẩu… sẽ tạo được sự đột phá.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị, trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, chuyên gia phản biện, tỉnh Tây Ninh nghiêm túc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, gồm: Báo cáo quy hoạch; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch; hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu; dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Gửi hồ sơ Quy hoạch tỉnh Tây Ninh đã được hoàn thiện đến Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định để tiến hành rà soát theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP; và chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của nội dung, số liệu trong Báo cáo, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=57497

    Tổng số lượt xem: 924
  •