Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/07/2019-10:24:00 AM
Số ký hiệu: 8876/UBND-QH1
Ngày ban hành: 26/11/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Quảng Ninh Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch


File đính kèm:
Rà_soát_QH_bãi_bỏ_-_UBND_Tỉnh_Quảng_Ninh.pdf
    Tổng số lượt xem: 599
  •