Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 01/12/2021-10:24:00 AM
Số ký hiệu: 1399/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành: 31/05/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành V/v hướng dẫn nội dung KH,CN&ĐMST trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
KHCN_1399HuongdanQHKHCNtrongQHtinh20212030.pdf
    Tổng số lượt xem: 509
  •