Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 13/12/2021-12:40:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo khung định hướng Vùng Tây Nguyên
Ngày ban hành: 08/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian tại Vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
VB-8617-(2021)-BKHDT-KhungDinhhuongQHvungT.Nguyen.pdf
    Tổng số lượt xem: 615
  •