Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 08/03/2022-17:16:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo khung định hướng Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung
Ngày ban hành: 08/03/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Văn bản dự thảo gửi thông tinBáo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vựcvùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
VBduthaoguiBonganhDiaphuong-KhungQHvungBTBDHMT.doc
QHV_BTB_DHMT_BC_Khung_chiến_lược_dinh_huong_guixinykien.pdf
    Tổng số lượt xem: 1003
  •