Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 30/03/2020-09:12:00 AM
Tỉnh Sơn La xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ tới dựa trên cả 4 trụ cột phát triển kinh tế - văn hóa - bảo vệ môi trường - đảm bảo quốc phòng an ninh
30/03/2020

Ngày 25/3/2020 đã diễn ra phiên họp Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định.

Toàn cảnh phiên họp.

Trình bày tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu cho biết, quan điểm lập quy hoạch phải phù hợp với các nội dung định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của các nước, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, các quy hoạch ngành quốc gia liên quan đến địa bàn Tỉnh. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng, xu hướng phát triển, tiềm năng, lợi thế, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với cân đối, huy động các nguồn lực bên trong, bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, nhanh và bền vững trên các lĩnh vực, các địa phương của tỉnh Sơn La. Đảm bảo sự thống nhất, ổn định, hiệu quả và dài hạn của các chủ trương, chính sách của Trung ương và Tỉnh; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành.

Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở nhận thức đầy đủ, vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của nền kinh tế, phù hợp với các điều kiện phát triển của Tỉnh, vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước; huy động tối đa sức lực, trí lực của hệ thống chính quyền Tỉnh các cấp và Nhân dân Tỉnh.

Mục tiêu lập quy hoạch là phấn đấu đến năm 2045 đưa tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững; trung tâm phát triển của vùng Tây Bắc; trung tâm năng lượng của các tỉnh phía Bắc; trung tâm công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao; bảo đảm môi trường bền vững; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy tối đa nguồn lực trong hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - văn hóa - môi trường - quốc phòng an ninh.

Thông qua lập quy hoạch xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí không gian hợp lý nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trên địa bàn Tỉnh hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. Việc lập quy hoạch để có cơ sở triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn Tỉnh đảm bảo khách quan, khoa học, hướng tới phát triển nhanh và bền vững trong trung và dài hạn trên cả 4 trụ cột kinh tế - văn hóa - môi trường - quốc phòng an ninh.

Việc lập nhiệm quy hoạch tỉnh Sơn La đảm bảo tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo Luật quy hoạch, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật quy hoạch. Đồng thời, đảm bảo tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch tỉnh với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo sự kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành, lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường và quốc phòng - an ninh; các phân tích, đánh giá và định hướng phát triển được dựa trên mối quan hệ tổng thể, có tính hệ thống, tính kết nối liên ngành, liên lĩnh vực và liên vùng.

Chuyên gia Vũ Quang Các, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, chuyên gia Vũ Quang Các, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, hồ sơ, nội dung trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đáp ứng theo yêu cầu. Báo cáo thuyết minh, dự toán chi phí được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước mới chỉ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chưa có đánh giá các quy hoạch khác như quy hoạch giao thông, quy hoạch ngành, những vấn đề đạt và chưa đạt chưa được chỉ rõ, không tạo cơ sở cho quy hoạch, nhất là yếu tố không gian phát triển, trong khi đó kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ trước rất quan trọng, từ đó đưa ra phương hướng cho giai đoạn tới.

Báo cáo thuyết minh, phần căn cứ lập quy hoạch nhiệm vụ lập quy hoạch cần rà soát, bổ sung các văn bản quan trọng như Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật quy hoạch, không nên đưa các căn cứ đang là dự thảo. Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch còn chung chung, một số nội dung trùng lặp. Phương án phân bố địa giới hành chính chưa hợp lý.

Theo ông Vũ Quang Các, tỉnh Sơn La có huyện Mộc Châu và một phần của huyện Vân Hồ có khí hậu ôn đới, lợi thế của 2 huyện này rất lớn, do vậy cần đưa vào đề xuất nghiên cứu để phát triển thế mạnh, quy hoạch thành vùng trọng điểm phát triển phía Bắc. Đồng thời, Tỉnh có diện tích cây ăn trái lớn, nội dung này rất quan trọng cần nghiên cứu và đưa vào quy hoạch, để có định hướng hạ tầng phục vụ phát triển. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đề xuất để khai thác được những thế mạnh của mặt hồ thủy điện Sơn La.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cho biết, thành phần hồ sơ trình thẩm định đầy đủ, đủ điều kiện để tổ chức thẩm định. Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch thể hiện đầy đủ các nội dung và yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, cấu trúc, nội dung của báo cáo thuyết minh chưa hoàn toàn phù hợp, còn thiếu đầu mục căn cứ; thời hạn lập quy hoạch, trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch... cần điều chỉnh để hợp lý. Báo cáo đánh giá quy hoạch thời kỳ trước tổng thể cần chỉnh sửa lại để phù hợp với Điều 16 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch, các văn bản liên quan và các quy hoạch được bãi bỏ. Báo cáo đánh giá môi trư`ờng tích hợp, cần cụ thể hóa một số mục tiêu cụ thể. Phương pháp quy hoạch, cần nhấn mạnh các yêu cầu phối hợp đồng bộ liên ngành, đảm bảo tính thực tiễn.

Tại Phiên họp, 21/21 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao các ý kiến nhận xét hết sức quý báu của các thành viên Hội đồng, đặc biệt là ý kiến liên quan đến định hướng để đưa tỉnh Sơn La thành trung tâm phát triển, trở thành “con chim đầu đàn” của khu vực Tây Bắc, trong đó cần tập trung phát triển huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Sơn La có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gửi cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP trên cơ sở cập nhật những nội dung Hội đồng thẩm định đã yêu cầu chỉnh sửa đối với Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch. Đồng thời, phải điều chỉnh niên độ quy hoạch đến năm 2050 để phù hợp với quy định của Luật quy hoạch.

Hiện đã có một số địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Sơn La nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định nhiệm vụ lập quy hoạch của Tỉnh giai đoạn tới phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của Tỉnh và trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45689&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 1502
  •