Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 30/03/2020-09:15:00 AM
Họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
30/03/2020

Thực hiện chủ trương về đẩy mạnh Chính phủ điện tử, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 25/3/2020, tại Trung tâm Điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp.

Hình ảnh tại phiên họp.

Tại điểm cầu Kiên Giang có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang Trần Hữu Nghị cùng đại diện một số Sở, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Kiên Giang là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang phải đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, triển khai nhiều giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực có vị trí quan trọng đối với Việt Nam. Để thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nước nói chung và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam để triển khai các hoạt động phát triển cho Vùng. Cùng với đó, Bộ đang khẩn trương chỉ đạo thực hiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo sự thống nhất quy hoạch vùng và quy hoạch địa phương.

Tại điểm cầu Kiên Giang, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang Huỳnh Xuân Vũ trình bày tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho biết, yêu cầu về quan điểm lập quy hoạch là phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, với quy hoạch cấp quốc gia, các quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phù hợp với nguồn lực của Tỉnh, đảm bảo tính khả thi. Đồng thời, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành, các địa phương, đáp ứng nhu cầu hiện tại và tạo nền tảng phát triển tương lai.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm đưa ra các quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Tỉnh; định hướng phân bố không gian có tính chiến lược cho các hoạt động kinh tế - xã hội. Việc lập quy hoạch để có công cụ pháp lý cho việc quản lý và huy động nguồn lực phát triển dài hạn bởi trước đây, nhiều quy hoạch ngành, lĩnh vực khác nhau được lập đơn lẻ.

Phương pháp lập quy hoạch được thực hiện theo Luật quy hoạch, trong đó nhấn mạnh phương pháp tiếp cận tích hợp, lồng ghép. Theo đó, thực hiện tích hợp ngay từ khâu lập quy hoạch, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan tham gia lập quy hoạch phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực trong việc lập nội dung quy hoạch.

Các nội dung đề xuất tập trung nghiên cứu sâu về phát triển mạnh mẽ ngành du lịch, xây dựng huyện đảo Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng quốc tế chất lượng cao; Tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao; Phát triển đô thị; Phát triển năng lượng tái tạo cấp điện; Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên gắn với du lịch; các giải pháp về chống biến đổi khí hậu, hạn, mặn…

Ông Nguyễn Trung Thắng phát biểu tại phiên họp.

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trung Thắng, chuyên gia phản biện bày tỏ đồng ý với hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của

tỉnh Kiên Giang, bám sát các quy định hướng dẫn. Tuy nhiên, phần căn cứ, mục tiêu của Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch cần bổ sung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển, quy hoạch ngành thời kỳ trước, đặc biệt, cần bổ sung Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là văn bản hết sức quan trọng, thay đổi tư duy phát triển đối với Vùng. Báo cáo còn thiếu đánh giá đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính; cần đánh giá thực trạng giáo dục và đào tạo nghề.

Nội dung đánh giá quy hoạch thời kỳ trước chưa làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan về các chỉ tiêu chưa đạt được mà chỉ mới nêu chung chung; cần làm rõ hơn, đưa ra các mục tiêu, dự án trọng điểm với các giải pháp cụ thể.

Về quan điểm lập quy hoạch, cần bám sát, tuân thủ chủ trương tại Nghị quyết 120, phát triển dựa trên lợi thế so sánh của Tỉnh với các địa phương khác trong Vùng. Bổ sung quan điểm về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, nhấn mạnh vai trò kinh tế biển, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm hài hòa an sinh, kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động quản lý hiệu quả tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển tỉnh Kiên Giang phải gắn liền với quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lập quy hoạch cần hướng tới cân bằng ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho biết, thành phần hồ sơ trình thẩm định đầy đủ, đủ điều kiện để tổ chức thẩm định.

Tuy nhiên, về căn cứ pháp lý xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cần bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp tới việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch Tỉnh; các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Kiên Giang liên quan đến việc giao nhiệm vụ và triển khai lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự toán chi phí lập quy hoạch vì đây là một nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 15 Luật quy hoạch.

Về báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước, đề nghị bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo các tiêu chí được quy định tại Điều 7 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, trong đó bổ sung chi tiết hơn nội dung đánh giá hiện trạng phát triển và tình hình thực hiện các quy hoạch thời kỳ trước đối với từng ngành, lĩnh vực, bổ sung nội dung đánh giá còn thiếu so với quy định như tình hình thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư, tình hình khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản, thủy sản; làm rõ kết quả đạt được so với các chỉ tiêu đã được đề ra trong quy hoạch thời kỳ trước, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân khách quan, chủ quan để có cơ sở định hướng cho việc lập quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030 đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Cấu trúc báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang về cơ bản đã thể hiện đầy đủ các nội dung và yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, cần đưa nội dung thuyết minh dự toán chi phí lập quy hoạch thành một nội dung của báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch để phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Luật quy hoạch.

Đối với từng nội dung chính của quy hoạch Tỉnh và nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch Tỉnh, đề nghị rà soát, bổ sung yêu cầu về việc đảm bảo phù hợp với các quy hoạch cao hơn có liên quan, quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành có liên quan; bổ sung yêu cầu về sự phối hợp giữa các sở, ngành và UBND cấp huyện trong quá trình xây dựng nội dung quy hoạch tỉnh và các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh, đặc biệt đối với các nội dung có tính liên ngành, liên huyện, nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, thống nhất trong phương án phát triển của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn Tỉnh.

Sự tương thích giữa nội dung quy hoạch tỉnh đối với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng, do quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng chưa được phê duyệt do đó trong trong quá trình lập quy hoạch, tỉnh Kiên Giang cần chủ động phối hợp, cập nhật thông tin trong quá trình lập quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất, liên kết, đồng bộ giữa các quy hoạch.

Nội dung chi phí lập quy hoạch bám sát nội dung quy định tại Luật quy hoạch và Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch. Tuy nhiên, cần rà soát cụ thể một số khoản mục chi phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp theo quy định pháp luật.

Tại Phiên họp, 20/21 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa, hoàn thiện.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, qua các ý kiến của các chuyên gia và các thành viên Hội đồng cho thấy, cơ bản các ý kiến bày tỏ thống nhất với hồ sơ trình thẩm định của tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, còn một số nội dung đã được các thành viên Hội đồng góp ý, đánh giá rất kỹ và đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Trong đó, đặc biệt phải chú ý đến tính đặc thù của báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch để xây dựng quy hoạch có tính khả thi và đạt hiệu quả cao.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật đầy đủ hồ sơ của các tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ tới trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Cổng thông tin điện tử Bộ và đề nghị tỉnh Kiên Giang nghiên cứu, học hỏi để hoàn thiện các nội dung liên quan của hồ sơ trình thẩm định theo đúng quy định./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45691&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 1860
  •