Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/06/2022-15:00:00 PM
Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
(MPI) - Ngày 27/5/2022 đã diễn ra phiên họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Tham dự phiên họp có Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng là đại diện của các bộ, ngành và các chuyên gia phản biện. Về phía tỉnh Thanh Hóa có Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đại diện các sở, ngành liên quan.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng ngành, từng vùng, từng địa phương nói riêng. Công tác quy hoạch như “một người công binh mở đường” để phát huy, khai thác hết tiềm năng, lợi thế nổi trội của địa phương và từng vùng, miền. Do vậy, phải sẵn sàng thích nghi với các thách thức mới, xu hướng mới, tiềm năng mới đang liên tục xuất hiện trên toàn cầu để chủ động tạo cơ hội mới nhằm thu hút nguồn lực bên ngoài, từ thế giới để xây dựng con đường phát triển của địa phương.

Với mục tiêu là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và vượt qua mức thu nhập trung bình, trở thành đất nước có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.. Chúng ta cần chủ động kiến tạo trong quá trình phát triển, ứng phó kịp thời với các thách thức mới, chủ động quyết định con đường đi theo lối kiến tạo để phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng đất nước nước phồn vinh và thịnh vượng, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thanh Hóa là một tỉnh đông dân, diện tích tự nhiên lớn và lực lượng lao động dồi dào, vì vậy cần biến nó thành lợi thế, động lực phát triển. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia quy hoạch tham gia ý kiến để tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đảm bảo chất lượng phát triển. Đồng thời đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tiến hành công tác lập quy hoạch, sớm hoàn thành kế hoạch lập quy hoạch và trình Hội đồng thẩm định xem xét.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu. Ảnh: MPI

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cảm ơn các ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và cho biết, tỉnh Thanh Hóa xác định việc lập quy hoạch là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiều năm qua và nhận thức được tầm quan trọng của quy hoạch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện và bền vững trong tương lai.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 14/11/2019, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lập Quy hoạch tỉnh và tích hợp đầy đủ phương án phát triển của từng ngành, lĩnh vực vào quy hoạch. Tỉnh đã phối hợp với các chuyên gia; các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh trong khu vực; các thành phố là cực tăng trưởng phía Bắc của Tổ quốc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh) và nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện.

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành theo quy định tại Luật Quy hoạch, Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt. Với mục tiêu là phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, công nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung phát triển 04 trung tâm kinh tế động lực, 06 trụ cột tăng trưởng, 06 hành lang kinh tế và 05 vùng liên huyện. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước và đến năm 2045 là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Dự thảo quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển các ngành dịch vụ; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp;… và đã nhận được các ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm của các chuyên gia phản biện, đại biểu tham dự. Các ý kiến đánh giá Dự thảo cơ bản đã bám sát nội dung của Luật Quy hoạch và nhiệm vụ tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg và cho rằng, báo cáo lập quy hoạch cần bổ sung đánh giá thực trạng để làm nổi bật lên tiềm năng, thế mạnh, ưu thế và đã được khai thác của Tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cảm ơn ý kiến phát biểu của các bộ ngành, thành viên Hội đồng và khẳng định Tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo quy hoạch tỉnh để trình các cấp có thẩm quyền.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tham dự và cho rằng tỉnh Thanh Hóa đã có sự phát triển vượt bậc, sự đổi mới và quyết tâm thể hiện qua các kết quả đạt được trong thời gian qua, nhưng những kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh mà cần được khai thác và phát huy triệt để hơn nữa.

Bộ trưởng đề nghị Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp thu ý kiến, chỉ đạo các cơ quan tham mưu hoàn thiện lại hồ sơ Dự thảo quy hoạch tỉnh và trình Hội đồng thẩm định xem xét. Đồng nhấn mạnh, quá trình xây dựng quy hoạch phải đặt trong bối cảnh mới, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để mang tính đột phá và có cách tiếp cận khác biệt trong việc xác định điều kiện tăng trưởng và phát triển của tỉnh Thanh Hóa./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=54242

    Tổng số lượt xem: 543
  •